Postkasse + barnebøker = Barnebokkassen

Barnehagesektoren og biblioteket setter nå fokus på viktigheten av å lese for barn fra tidlig alder. I den forbindelse har 5 barnehager fått sin  postkasse med barnebøker. Bokkassene settes nå ut som turmål for barnehagene i Karmøynaturen.

Målet med barnebokkassen er å inspirere til at voksne leser mer for små barn, og spre leseglede fra tidlig alder.

Hovedvinneren ble Bygnes Vitenbarnehage, og de har nå satt opp opp barnebokkassen i sitt nærmiljø sammen med barna.
-Dette er et tiltak som vil fremme både folkehelse og livsmestring. God språkutvikling fra tidlig alder påvirker alle sider av barns utvikling, og er avgjørende for hvordan barn mestrer skolen og dermed livet videre. 
Ikke alle foresatte er klar over hvor viktig det er å lese for barn helt fra de er små, og vi ønsker å spre denne viktige kunnskapen, sier rådgiver/fagansvarlig Nina Hegglund i Karmøy kommune.

 

De andre vinnerne av barnebokkassene er:
  • Vea barnehage, som setter opp postkassen i den lille skogen de kaller “Diamantskogen” ved kunstgressbanen.
  • Hakkebakkeskogen barnehage, som setter opp barnebokkassen ved lavvoen i Mykjeskogen.
  • Kirketunet barnehage, som setter opp en kasse i nærheten av den nye scenen i Byparken i Åkra sentrum.
  • Vormedal barnehage som setter opp en kasse ved veien som går opp mot Spannhelgeland.
Biblioteket har stadig kasserte bøker, og det er disse barnehagene nå har fått til å legge oppi kassene. Da blir det gjenbruk, og bøkene får lengre levetid.
Bøkene legges i lukkbare plastposer for å bevares lengst mulig.
På de grønne kassene står det et skilt som inviterer andre til å lese bøkene: Kom og les! Hilsen barnehage og bibliotek.
Barnehagene håper mange vil få glede av de nye barnebokkassene!