Politiske møter skal gjennomføres digitalt ut 2020

De siste ukene har det vært økende smitte nasjonalt, særlig i de store byene, men også lokalt i Stord, Vindafjord og Etne. Karmøy kommune overvåker smittesituasjonen kontinuerlig.

Med bakgrunn i smittesituasjonen lokalt og nasjonalt er det ventet flere smitteutbrudd i tiden som kommer. Det krever strengere forholdsregler.  Sentrale myndigheter opprettholder sitt relativt strenge smitteregime og dette gjenspeiles lokalt i Karmøy kommune. For å redusere smittespredning og mulig risiko har ordfører Jarle Nilsen meddelt at alle politiske møter i Karmøy kommune avholdes digitalt ut 2020, beslutningen er basert på faglige råd og gjelder for alle folkevalgte organ.