Politiske møter gjennomføres digitalt

Fra slutten av april avholdes politiske møter digitalt via Teams

Koronasituasjonen har medført at politiske møter ble utsatt. Det er nå satt opp nye møtedatoer for flere av utvalgene. Møtene vil foregå på den digitale plattformen “Teams”.

Møtedokumenter og oppdatert møteplan finner du her.

For media:
For å sikre at media kan følge den politiske behandlingen åpnes det opp for at hvert mediehus kan få stille med en (1) person i møtet. Denne personen vil da få tilsendt en gjestelenke til møtet. Gjestedeltager registrere seg da med navn for mediehuset.

For å få tilsendt lenken til Teams-møtet må hvert mediehus kontakte formannskapskontoret på valg@karmoy.kommune.no eller pr. telefon: 52857422.