Godkjente lister og partiprogram

Listene til årets kommune- og fylkestingsvalg er nå godkjent i valgstyret. Alle de 12 innsendte listene/partiene er med:

 • Fremskrittspartiet
 • Venstre
 • Kristelig Folkeparti
 • Høyre
 • Liberalistene
 • Karmøylista
 • SV
 • Senterpartiet
 • Rødt
 • Partiet De Kristne
 • Arbeiderpartiet
 • Miljøpartiet De Grønne

Det er to mer enn ved tilsvarende valg for fire år siden. Alle som stilte den gang, er med i år også, og i tillegg kommer Liberalistene og Karmøylista.

Ønsker du å vite mer om hva de ulike partiene/listene mener? Her har vi laget til en samlet oversikt over partiprogrammene her:
Partiprogram til partiene/listene som stiller til kommunestyrevalget 2019 i Karmøy kommune

Her finner du alle godkjente lister. Listene ligger også ute til offentlig ettersyn i kommunens servicetorg.

Les om valgstyrets behandling av listeforslag her.

Valgloven gir mulighet til å klage for dem som mener valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste
et listeforslag. Også valgstyrets vedtak om å innvilge eller avslå søknader om fritak kan påklages. Fristen for slik klage er 7 dager fra offentliggjøringen, altså 29. mai.

Bakgrunnen for klagemuligheten er å fjerne muligheter for at valget blir kjent ugyldig, ved at formelle feil blir rettet opp før valget. Feilstavinger og komplettering av opplysninger om bosted og/eller yrke kan likevel gjøres fram til 1. juli.

Klager må sendes til Karmøy kommune v/ valgstyret, rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no.