Informasjon til valgfunksjonærer

Valgfunksjonærer er personer som bistår med gjennomføring av valget. Det kan være under forhåndsstemmeperioden den siste måneden før valget eller på et valglokale på selve valgdagen.

Her samles informasjon til de som skal jobbe med valggjenomføring på vegne av kommunen.

Hvilke oppgaver trenger kommunen folk til? 

Det er i hovedsak tre områder hvor det trengs folk:  

  1. I servicetorget på rådhuset (fra 10. august til 8. september) 
  2. På forhåndsstemmesteder (kjøpesenter og noen andre steder) 
  3. På valglokaler på valgdagen 

Valgfunksjonærenes oppgaver

Oppgavene er mye de samme: Veilede velgerne så de gjør det riktig, stemple stemmeseddelen før den puttes i urna, sjekke at velgerne er oppført i manntall og krysse av hvis de har levert stemme.  

Opplæring blir gitt.   

Det er ulike motiver for å engasjere seg i denne «dugnaden» år etter år: En kommer ut og får treffe masse folk, det gir et avbrekk i jobbhverdagen, det er viktig samfunnsinnsats og det gir noen kroner ekstra i lommeboka.  

Årets første kurs for valgfunksjonærer blir gjennomført på Stangaland (barne-)skole 15. juni klokka 18-20. Du kan melde deg på kurset her:

Valgfunksjonæropplæring

Skjema for å melde seg på opplæring. Kurset er beregnet på de som allerede har meldt seg på som valgfunksjonærer (skjema nedenfor)
  • Jeg/vi ønsker å delta i valgfunksjonæropplæring 15. juni 2023

Les mer om de økonomiske godtgjøringene i forbindelse med valgarbeid.

Informasjon om steder og tider det blir mulig å forhåndsstemme finner du her.