Smittevern og valg

Valget i Karmøy kommune vil foregå etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler.


Karmøy kommune har stort fokus på at valget skal gjennomføres på en smittevernmessig forsvarlig måte både for deg som skal stemme og for våre valgmedarbeidere. Dette ved å ha gode lokaler som sikrer avstand, gode rutiner for desinfisering og god opplæring av våre valgmedarbeidereTil deg som skal stemme:

  • Husk å følge de nasjonale smittevernsrådene når du skal stemme. Dersom det er egne regler i Karmøy kommune på tidspunktet du skal stemme må disse følges.
  • Husk å hold avstand
  • Ha god håndhygiene
  • Benytt forhåndsstemmemulighetene dersom det er mulig
  • Vent med å stemme om du er syk (se ellers veiledning til de som havner i karantene/isolasjon på valgdagen under)

Stemmegivere i karantene/isolasjon på valgdagen:

Hjemmestemming

Personer som er for syke til å ta seg fram til stemmelokale har krav på å få stemme hjemmefra. Det samme gjelder i år personer som har testet positivt for korona. For den første gruppa foregår denne stemmegivingen fram til fredag 10. september etter avtale. For de i korona-isolat/karantene er det mulig å få stemme hjemmefra helt til valgdagen 13. september.

Stemming for personer i korona-karantene

Personer som er i karantene skal ikke oppsøke ordinære valglokaler. Det blir derfor ordnet med en mulighet for forhåndsstemming på Bygnes de to siste ukene før valget (mandag 30. august-fredag 10. september). Stemmegiving vil bli mulig etter avtale innenfor tidsrom som blir avklart nærmere.