Skal dere stille til valg i år?

Sist oppdatert 16. januar 2019 07:55

Frist for å registrere lister og partier til valg ved høsten kommunestyre- og fylkestingsvalg er 1. april klokka 12.00.

For de som stiller lister for etablerte partier rekker det å ha liste over kandidater. De som skal stille nye lister eller etablere nye partier må også samle underskrifter som støtter initiativet. Fristen for å presentere underskriftene er samme tidspunktet. Fristen innebærer at nødvendige dokumenter er kommet inn til politisk sekretariat (formannskapskontoret) på dette tidspunktet.

Her er noen krav og begrensninger

  • Hvis dere ikke tilhører et parti som fra før er registrert, må dere skaffe 300 underskrifter (på papir) som støtter lista.
  • På selve valglista må det stå minst sju personer.
  • Øvre grense er 51 personer.
  • Inntil seks personer kan «kumuleres», altså gis et stemmetillegg. Disse skal stå med uthevet skrift (fete typer, kursiv eller store bokstaver) først på lista.

Mer at fristen (1. april klokka 12) er absolutt, men det er ingen begrensninger på hvor tidlig en kan levere.

Listeforslag sendes til

Karmøy kommune ved politisk sekretariat
rådhuset, postboks 167
4291 KOPERVIK

Det kan også sendes inn på e-post til post@karmoy.kommune.no.

Dersom det sendes på e-post må originaldokumenter med originalunderskrifter ettersendes/leveres snarest mulig etter 1. april.

Les mer om listeforslag på valgdirektoratets nettside.