Sametingsvalg 2021

Valget holdes på samme dag som stortingsvalg. I kommuner med mindre enn 30 manntallsførte er det kun adgang til å avlegge forhåndsstemme ved sametingsvalget.

I Karmøy kommune er det kun mulig å avlegge forhåndsstemme ved sametingsvalget.