Informasjon til valgfunksjonærer

Valgfunksjonærer er personer som bistår med gjennomføring av valget. Det kan være under forhåndsstemmeperioden som gjerne er den siste måneden før valget eller på et valglokale på selve valgdagen.

Her samles informasjon til de som skal jobbe med valggjenomføring på vegne av kommunen.

Hvilke oppgaver trenger vi folk til? 

Det er i hovedsak tre områder hvor vi trenger folk:  

  1. I servicetorget (fra 10. august til 10. september) 
  2. På forhåndsstemmesteder (kjøpesenter, mobilt stemmemottak og noen andre steder) 
  3. På valglokaler på valgdagen 

Les mer om de enkelte stemmestedene/-mulighetene, tider og så videre.

Valgfunksjonærenes oppgaver

Oppgavene er mye de samme: Veilede velgerne så de gjør det riktig, stemple stemmeseddelen før den puttes i urna, sjekke at velgerne er oppført i manntall og krysse av hvis de har levert stemme. I år vil det også være noen personer som får oppdrag knyttet til køordning og desinfisering på grunn av koronaen. Det er vanlig at oppgavene går på omgang i teama som bemanner de ulike installasjonene.  

Nytt av året er at vi vil ha en bil som i 2-4 uker før valget kjører rundt i kommunen med «mobilt stemmemottak».

Opplæring blir gitt. Vanligvis «faser vi inn» folk som skal gjøre tjeneste på valgdagen med at de får øve seg litt på servicetorget eller forhåndsstemmestedene i forkant.  

Det er ulike motiver for å engasjere seg i denne «dugnaden» år etter år: En kommer ut og får treffe en del folk, det gir et avbrekk i jobbhverdagen, det er viktig samfunnsinnsats og det gir noen (få) kroner ekstra i lommeboka.  

Les mer om de økonomiske godtgjøringene i forbindelse med valgarbeid.

Les mer om koronasikkert valg.

Meld deg til tjeneste som valgfunksjonær her.