Evalueringsskjema – valg

Det er viktig å evaluere valggjennomføringen grundig. Det er et stort “prosjekt” som involverer mye folk (både i og utenfor arbeidstid) og eksplisitt ca 1,5 millioner kroner. Det er viktig at valget gjennomføres på en trygg og sikker måte som ivaretar kravet til konfidensialitet og som bidrar til best mulig oppslutning fra velgerne.

Derfor er det ønskelig å få inn erfaringer, opplevelser, synspunkter, forslag til forbedringer og læringspunkter fra alle som medvirker i valggjennomføringen.

Deltakelse i evalueringen er frivillig og anonym. Dersom du har ønske om å oppgi navnet ditt, kan det gjøres på siste spørsmålet (“Annet”).

Det er en fordel for den videre behandlingen av svara om du kan unngå å taste “linjeskift” (enter/return-knappen).