Valg

Hvert annet år avholdes det valg i Norge. Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg er i 9. september 2019 og neste stortingsvalg er i september 2021.

Det er kommunen som er ansvarlig for å avvikle begge disse valgene.I tillegg er det viktig for kommunen at valgdeltakelsen blir så høy som mulig. I kommunen velges et valgstyre som har det politiske ansvaret for gjennomføringen.

Disse kandidatene er valgt inn som faste representanter i kommunestyret for perioden 2019-2023