Valg

Sist oppdatert 26. februar 2019 12:47

Hvert annet år avholdes det valg i Norge. Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg er i 9. september 2019 og neste stortingsvalg er i september 2021.

Det er kommunen som er ansvarlig for å avvikle begge disse valgene.I tillegg er det viktig for kommunen at valgdeltakelsen blir så høy som mulig. I kommunen velges et valgstyre som har det politiske ansvaret for gjennomføringen.

Registrering av partier og lister

De som vil stille til valg, må registrere seg innen 1. april. Les mer om krav til listeforslag og behandling av disse.

Tidligvalg, forhåndsvalg og valgting

Forhåndsstemming starter 10. august. Det vil foregå på et begrenset antall plasser i kommunen, blant annet i servicetorget på rådhuset. Alle kan forhåndsstemme, det er ikke noen forutsetning at de er forhindret fra å møte opp på valgdagen. Men for de som vil befinne seg utenfor kommunen 9. september er det selvsagt spesielt viktig å sørge for å få avgitt stemme på forhånd.

Allerede fra 1. juli kan en få stemme. Den første perioden kalles «tidligstemmging» og er først og fremst beregnet på de som ikke har mulighet til å nyttiggjøre seg forhåndsstemming eller å stemme på valgdagen. I tidligstemmeperioden må en nøye seg med å velge mellom partier/lister og får ikke mulighet til å gi ekstrastemmer til enkeltkandidater.

Valgkretser

I Karmøy har en de siste åra hatt sju valgkretser og dertilhørende valglokaler: Skudeneshavn, Åkrehamn, Veavågen, Kopervik, Torvastad, Avaldsnes og Norheim. Det er opp til valgstyret om dette skal endres. Inndeling av kretsene kan du se i kartet til høyre. Velg «Fullversjon» for å se en større del av kommunen. De røde sirklene angir valglokalet i respektive krets.

Det er ikke lenger nødvendig å oppsøke valglokalet i den kretsen en hører hjemme for å stemme. På valgdagen må en imidlertid stemme i den kommunen en er manntallsført.