Valg

Sist oppdatert 4. juni 2019 10:00

Hvert annet år avholdes det valg i Norge. Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg er i 9. september 2019 og neste stortingsvalg er i september 2021.

Det er kommunen som er ansvarlig for å avvikle begge disse valgene.I tillegg er det viktig for kommunen at valgdeltakelsen blir så høy som mulig. I kommunen velges et valgstyre som har det politiske ansvaret for gjennomføringen.

Tidligvalg, forhåndsvalg og valgting

Forhåndsstemming starter 12. august. Det vil foregå på et begrenset antall plasser i kommunen, blant annet i servicetorget på rådhuset. Alle kan forhåndsstemme, det er ikke noen forutsetning at de er forhindret fra å møte opp på valgdagen. Men for de som vil befinne seg utenfor kommunen 9. september er det selvsagt spesielt viktig å sørge for å få avgitt stemme på forhånd.

Allerede fra 1. juli kan en få stemme. Den første perioden kalles «tidligstemmging» og er først og fremst beregnet på de som ikke har mulighet til å nyttiggjøre seg forhåndsstemming eller å stemme på valgdagen. I tidligstemmeperioden må en nøye seg med å velge mellom partier/lister og får ikke mulighet til å gi ekstrastemmer til enkeltkandidater.

Valgkretser

I Karmøy har en de siste åra hatt sju valgkretser og dertilhørende valglokaler: Skudeneshavn, Åkrehamn, Veavågen, Kopervik, Torvastad, Avaldsnes og Norheim. Det er opp til valgstyret om dette skal endres. Inndeling av kretsene kan du se i kartet til høyre. Velg «Fullversjon» for å se en større del av kommunen. De røde sirklene angir valglokalet i respektive krets.

Det er ikke lenger nødvendig å oppsøke valglokalet i den kretsen en hører hjemme for å stemme. På valgdagen må en imidlertid stemme i den kommunen en er manntallsført.