Kommuneplanen 2014-2023

Endelig vedtatt av kommunestyret i juni 2015.

Arealdelen

Samfunnsdelen

Totalt bestod samfunnsdelen av 12 tema knyttet til Karmøy som samfunn og organisasjon. Samfunnsdelen var et nybrottsarbeid, og ambisjonen ved arbeidet var å gi samfunnsplanleggingen i Karmøy et løft. I denne sammenhengen vektla en spesielt utarbeidingen av et bredt kunnskapsgrunnlag. På den ene siden ble samfunnsdelen et grundig dokument med faglig tyngde. På den andre siden ble samfunnsdelen også et omfangsrikt dokument med et betydelig antall sider. Man har derfor vurdert det som hensiktsmessig å utarbeide en supplerende og kortfattet versjon av dokumentet.

Hvis du ønsker å lese Samfunnsdelen kan du laste ned her i sin helhet.

Eller du kan også laste ned den litt enklere kortversjonen.

Hva er kortversjonen?

Kortversjonen er ikke en ny samfunnsdel i seg selv, men lettere og mer tilgjengelig utgave av den allerede vedtatte samfunnsdel. Man skal altså anse kortversjonen som et resumè. Innholdet i kortversjonen er begrenset til overordnede mål, utfordringer og strategier. Diagrammer, tabeller, statistikk, beskrivelser, kilder, lovhjemler og føringer er utelatt fra kortversjonen. Det gjøres oppmerksom på at seksjonene for utfordringer og strategier kan være noe omskrevet og forenklet, men ordlyd og intensjon er ikke endret. Dersom en søker mer utfyllende forklaringer, er det anbefalt å lese den lange versjonen av samfunnsdelen