Budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022

Sist oppdatert 14. mars 2019 10:38

Kommunens budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019-2022 ble avgjort i kommunestyret mandag 17. desember 2018. Rådmannens forslag  ble presentert 29. oktober. Mandag 26. november behandlet formannskapet det. Det ble lagt fram to forslag da budsjettet ble behandlet i formannskapet: Ett fra flertallspartiene Ap, KrF, SP og V og ett fra Høyre. Begge er gjengitt i sin helhet i saksprotokollen fra møtet. Til sluttbehandlingen foreligger det også forslag fra SV og FrP (i form av et talloppsett og en tekstdel).

Budsjettprosessen gjennomføres på en digital portal som heter Framsikt. Den finner du ved å klikke på bildet:

Framsikt

Hele budsjettet og økonomiplanen kan også lastes ned i pdf-versjon.

Behandling av budsjettet

Formannskapet starter sin behandling av budsjettet på et arbeidsmøte mandag 5. november. Selve budsjettbehandlingen vil foregå mandag 26. november, og det sluttbehandles i kommunestyret mandag 17. desember.

Innspill

Til budsjettprosessen er det kommet en del innspill.

Budsjettartikler

Kommunen har publisert en del artikler om budsjettet. Les dem her: