Budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023

Sist oppdatert 4. november 2019 16:35

Rådmannen la 28. oktober fram forslag til kommunens budsjett og økonomiplan for perioden 2020-2023.

Budsjettprosessen gjennomføres på en digital portal som heter Framsikt. Den finner du ved å klikke på bildet:

Hele budsjettet og økonomiplanen kan også lastes ned i pdf-versjon.

Her er alle forlag til endringer i investeringsbudsjettet samlet i ett dokument.

Behandling av budsjettet
Formannskapet startet sin behandling av budsjettet på et arbeidsmøte mandag 4. november. Selve budsjettbehandlingen vil foregå mandag 2. desember, og det skal sluttbehandles i kommunestyret mandag 16. desember.

Budsjettartikler
Kommunen har publisert en del artikler om budsjettet, Budsjettartikler samlet

 

Rådmannens budsjettframlegg ble filmet av Karmøynytt – opptaket finner du her:
Rådmannens budsjettframlegg 

 

Innspill
Karmøy kirkelig fellesråd, budsjettvedtak
Karmøy kirkelig fellesråd, budsjett og økonomiplan 2020-2029
Karmøy kirkelig fellesråd, budsjett i tall 2020
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, RFM budsjettinnspill 2020
Eldrerådet, ELD budsjettinnspill 2020