Budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023

Sist oppdatert 7. januar 2020 15:31

Kommunestyret vedtok endelig budsjett og økonomiplan for perioden 2020-2023 i kommunestyremøtet 16.12.2019.

Protokoll fra kommunestyrets vedtak finner du her: 
Budsjett og økonomiplan 2020-2023

Prosessen frem til endelig budsjettvedtak:

Rådmannen la 28. oktober fram forslag til kommunens budsjett og økonomiplan for perioden 2020-2023.

Budsjettprosessen gjennomføres på en digital portal som heter Framsikt. Den finner du ved å klikke på bildet:

Hele budsjettforslaget kan også lastes ned i pdf-versjon.

Her er alle forlag til endringer i investeringsbudsjettet samlet i ett dokument.

Behandling av budsjettet
Formannskapet startet sin behandling av budsjettet på et arbeidsmøte mandag 4. november. Selve budsjettbehandlingen startet i formannskapet 2. desember, og ble sluttbehandlet i kommunestyret16. desember.

Budsjettartikler
Kommunen har publisert en del artikler om budsjettet, Budsjettartikler samlet

Rådmannens budsjettframlegg ble filmet av Karmøynytt – opptaket finner du her:
Rådmannens budsjettframlegg 

 

Innspill til budsjett og økonomiplan
Karmøy kirkelig fellesråd, budsjettvedtak
Karmøy kirkelig fellesråd, budsjett og økonomiplan 2020-2029
Karmøy kirkelig fellesråd, budsjett i tall 2020
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, RFM budsjettinnspill 2020
Eldrerådet, ELD budsjettinnspill 2020

 

Formannskapets behandling av budsjett og økonomiplan 02.12.2019

PROTOKOLL FRA FORMANNSKAPETS BEHANDLING:
Saksprotokoll – budsjettbehandling formannskapet 2. desember 2019

 

Formannskapets innstilling:
Budsjettforslag
Budsjettforslag samarbeidspartiene – verbalpunkter

Budsjettforslag fremsatt av Høyre og Karmøylista:
Budsjertt Høyre og Karmøylista 2020

Forslag budsjett og økonomiplan 2020-2023 – Budsjettrutiner fremsatt av SV:
Forslag budsjett og økonomiplan 2020-2023 – budsjettrutiner – SV


Kommunestyret behandlet budsjett og økonomiplan 16. 12.2019

PROTOKOLL  FRA KOMMUNESTYRETS BEHANDLING:
Budsjett og økonomiplan 2020-2023