Økonomiplan, regnskap, budsjett

Kommunens økonomiske plandokument kalles økonomiplan. Det gjelder for neste år og de påfølgende tre åra. For neste år finnes det et noer mer konkret og detaljert budsjett. Regnskapene viser hvordan pengene er blitt brukt i hvert år.