Økonomiplan, regnskap, budsjett

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:36

Kommunens økonomiske plandokument kalles økonomiplan. Det gjelder for neste år og de påfølgende tre åra. For neste år finnes det et noer mer konkret og detaljert budsjett. Regnskapene viser hvordan pengene er blitt brukt i hvert år.

 

Økonomiplan 2018-2021

Budsjett 2018

Regnskap 2017

Regnskap tidligere år