Byutviklingsprosjekter og stedsanalyser

Sist oppdatert 28. mai 2019 09:55
Karmøy kommune er inne i en omfattende prosess for å utvikle langsiktige kommunedelplaner for de tre byene Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn. Her samles informasjon om denne prosessen. Formannskapet vedtok i møte 14. november 2016 å starte arbeidet med «kommunedelplan» for Skudeneshavn, Åkrehamn og Kopervik.

En «kommunedelplan» forutsetter en del formelle grep, blant annet et planprogram.

Målet med kommunedelplanene er å skape langsiktige rammer og retning for tettstedsutviklingen i byområdene og å utvikle et politisk og administrativt styringsverktøy for å nå disse målene.

Kommunedelplanene vil være bindende for framtidig arealbruk, men vil også være et dokument hvor en forankrer tiltak som fremmer byutvikling.

Arbeidet med byutviklingsplanene bygger på stedanalyser. I hver by er det etablert ei referansegruppe av interessenter (typisk næringsforeninger), og på overordnet nivå er det ei politisk arbeidsgruppe.

Her kan du lese referater fra den politiske arbeidsgruppa som styrer byplanprosessen.

Deler av denne prosessen foregår samlet for de tre byer, men mye av det som skjer er knyttet til en av dem.

Kommunedelplanene knyttet til enkeltbyene finner du under respektive by nedenfor.

Kopervik Åkrehamn Skudeneshavn