Styringsdokumenter

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:36

Karmøy kommune har mange slags styringsdokumenter å forholde seg til. Det er kanskje ikke alltid så lett for utenforstående å finne fram til planer og andre dokumenter som gir rammer for kommunens virksomhet. Her har vi forsøkt å gruppere dem.