Politisk sekretariat

Sist oppdatert 7. november 2019 15:00

Politisk sekretariat består av tre ansatte som bl.a. har ansvar for tilrettelegging for kommunens politiske organisasjon og gjennomføring av stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg.

Felles e-postadresse til sekretariatet er valg@karmoy.kommune.no

 

Siv Elisabeth Røksund Lie (f.t. permisjon)

avdelingsleder/formannskapssekretær og møtesekretær for kommunestyret, formannskapet, valgstyret og klagenemnda

Tlf: 52 85 74 22

 

Lene Yvonne Kvilhaug (fungerende formannskapssekretær)

avdelingsleder/formannskapssekretær og møtesekretær for kommunestyret, formannskapet, valgstyret og klagenemnda

lene.yvonne.kvilhaug@karmoy.kommune.no

Tlf. 52 85 74 22  Mob: 48 04 00 69

 

Elin Vikene

konsulent og møtesekretær for hovedutvalg helse og omsorg, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

elin.vikene@karmoy.kommune.no

Tlf: 52 85 74 22