Politisk sekretariat

Politisk sekretariat består av fire ansatte som bl.a. har ansvar for tilrettelegging for kommunens politiske organisasjon og gjennomføring av stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg.

Felles e-postadresse til sekretariatet er valg@karmoy.kommune.no

 

Siv Elisabeth Røksund Lie

avdelingsleder/formannskapssekretær og møtesekretær for kommunestyret, formannskapet, valgstyret og klagenemnda

sili@karmoy.kommune.no

Tlf: 52 85 74 22

 

Lene Yvonne Kvilhaug

juridisk rådgiver og møtesekretær for hovedutvalg helse og omsorg og ungdomsrådet

lene.yvonne.kvilhaug@karmoy.kommune.no

Tlf. 52 85 74 06

 

Elin Davidsen

Elin Vikene

konsulent og møtesekretær for eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

elin.vikene@karmoy.kommune.no

Tlf: 52 85 74 21