Varaordfører

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:35

 

Leif Malvin Knutsen (KrF) er varaordfører i Karmøy. Knutsen er medlem i kommunestyret, formannskapet og leder av hovedutvalg helse og omsorg. Knutsen har hatt flere verv som folkevalgt i Karmøy kommune siden 1983, og var ordfører i 1994 og 1995.

Varaordførervervet tilsvarer ca 50 % stilling.

Knutsen vil forsøke å være tilgjengelig på e-post og mobiltelefon hele arbeidsuka. Han vil ha kontortid på rådhuset hver mandag og fortrinnsvis onsdager. Ellers vil han sjonglere sin kontortid på rådhuset på best mulig måte mellom sine forpliktelser som konserndirektør ved Fatland Ølen og varaordførervervet.

 

KontakLeif Malvin.jpgtopplysninger Leif Malvin Knutsen