Ordførerens kalender og kontaktinformasjon

Sist oppdatert 3. desember 2019 09:31

Telefon: 52857423/48003828

e-post: jni01@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857427 / 90027226
E-post: amg02@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857422 / 21 / 19
E-post: valg@karmoy.kommune.no

 

 

Uke 49 Kl. Avtale
Mandag 09:00-10:30

11:30-12:00

12:00-13:30

15:00-15:45

16:00-

Møte med ordfører i Sveio

Møte med Karmøynytt

Fast møte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Befaring Omsorgshotell

Formannskapsmøte

Tirsdag 10:00-13:00

13:00-14:30

17:00-18:00

19:00-21:00

S-4 2019 Haugalandspakken

Møte i styringsgruppen i Sykkelbyen

Ordførerens time

Sør Karmøy Husflidslag, julemøte

Onsdag 11:00-16:00 Julbord dagavdeling
Torsdag 08:30-12:00

12:00-

14:00-15:00

19:00-

Eiermøte i Karmsund Havn IKS

Ungdomsråd

KVOS

Jubileumsmiddag RRS

Fredag 09:00-12:00

19:00-21:00

Styremøte IKA

KORPS

Lørdag
Søndag

 

Uke 48 Kl. Avtale
Mandag 11:30-12:00

12:00- 13:30

18:00 –

Markering av ferdigstillelse av kommunestyresalen

Fast møte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Kommunestyremøte

Tirsdag 15:00-16:00

19:00-21:00

Odd Hansen prosjekt

Budsjettmøte – samarbeidspartier

Onsdag 12:00-14:00 Politiråd
Torsdag 10:00-13:00

13:00-15:00

18:00-23:00

Havariøvelse – flyplass

Møte med Rogaland fylkeskommune

Gassco – julemiddag

Fredag 09:00-10:30 Møte 2/19 – referansegruppe for Rogfast
Lørdag
Søndag

 

Uke 47 Kl. Avtale
Mandag 12:00-13:30 Fast møte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse
Tirsdag Borte Borte
Onsdag Hele dagen Folkevalgtopplæring
Torsdag
Fredag 08:00-15:00 Agendakonferanse
Lørdag 12:0-13:00 Filminnspilling – godhetssentralen
Søndag

 

 

Uke 46 Kl. Avtale
Mandag 12:00-13:30

16:00 –

Fast møte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Formannskap og klagenemnd

Tirsdag 09:30-11:00

11:00-12:00

17:00-19:00

Nord-Karmøy Historielag

Møte – Bakken

Kulturskoleuka

Onsdag HELE DAGEN OSLO
Torsdag 08:00-12:00

08:00-09:00

09:00-15:00

Representantskapsmøte

Møte

Topplederforum 2019

Fredag 10:00-15:00 Møte med Rogalandsbenken
Lørdag
Søndag

 

 

 

Uke 45 Kl Avtale
Mandag 08:00-14:00

14:00-

Budsjettmøte
Møte med Bokn
Tirsdag 10:00-11:00

13:00-14:30

15:00-16:00

18:00-19:00

Eldreråd – konstituerende møte

Lunsjavtale

Møte

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Onsdag 11:00-12:30

13:00-15:00

Heimevernet

Visnes – forskning

Torsdag Fylkesmøte – ordførersamling og rådmannsamling Fylkesmøte – ordførersamling og rådmannsamling
Fredag Fylkesmøte – ordførersamling og rådmannsamling

Kl. 11:00-16:00

Fylkesmøte – ordførersamling og rådmannsamling

Eiermøte Haugaland Kraft

Lørdag
Søndag

 

 

Uke 44 Kl Avtale
Mandag 12.00 -15:00

14:00

16:00 –

Formøte – folkevalgtopplæring

Budsjettframlegg

Formannskapsmøte

Tirsdag 08:00-16:00

17:00-18:00

Bedriftenes dag

Ordførerens time

Onsdag 18:00-20:30

18:00-20:00

Orientering – hovedutvalg helse og omsorg

SILK

Torsdag 09:00-13:15

14:00-15:00

Nyansatt dag

Møte med Helse Fonna

Fredag
Lørdag SILK
Søndag
Uke 43 Kl. Avtale
Mandag 10:15-11:15

12:00-13:30

18:00

Tilsyn beredskap – avslutning

Mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse.

Konstituerende møte i kommunestyret

Tirsdag 09:30-10:30

12:30-13:15

17:00-20:00

Møte – Harald Dale

Renovasjon i Karmøy

Kjønns- og seksualitetsmangfold

Onsdag 10-00-11:00 Møte
Torsdag 10:00-15:30

18:00-22:00

Miljø og energikomiteen

Konferansier – mannekengoppvisning – Åkra sanitetsforening

Fredag 08:00-16:00 Bygg Arena
Lørdag 15:00-17:00

19:00-

Karmøyutstillingen

Torvastad KFUK-KFUM 125 år

Søndag

 

 

Uke 42 Kl. Avtale
Mandag 12:00 -13:30

13:30 -14:30

Mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Møte

Tirsdag 14:00-15:00

18:00 -21:00

CARE – innsamlingsaksjonen

Åpne «Bry deg»

Onsdag 12:00 -16:00

19:00 – 20:00

Ringedugnad for TV-aksjonen NRK CARE

Ungdomsklubben «Down under»

Torsdag
Fredag 13:00- 15:00 Eiermøte i Opplev Avaldsnes
Lørdag
Søndag 13:00 – 14:00

15:00 – 18:30

Middag – Åkra Sanitetslag

Innsamlingsaksjonen – CARE

 

Uke 41 Kl. Avtale
Mandag 10:00 – 11:30

12:00 – 13:30

Dialogmøte med Telenor

Mandagsmøte med rådmann, stabsjef og politisk ledelse

Tirsdag 11:00- 12:00 RRS
Onsdag 09:00-10:00
13:00- 14:30
Møte

Møte

Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

 

Uke 40 Kl. Avtale
Mandag 08:30 – 10:30

12:00- 13:30

Styremøte Rogaland Ressurssenter

Mandagsmøte med rådmann, stabsjef og politisk ledelse

Tirsdag 09:30 -10:30

11:00 – 11:30

12:00 – 13:30

Møte med ordfører i Haugesund

Intervju – tilsyn beredskap

Markering av Karmøy som trafikksikker kommune

Onsdag 13:30 – 14:00

19:00 – 23:30

Møte

Avslutningsmiddag for kommunestyreperioden 2015-2019

Torsdag 08:30 – 11:30

10:00 – 13:00

13:00 – 14:30

AU- møte Haugaland Vekst

Møte – Haugalandspakken

Møte i styringsgruppen i Sykkelbyen

Fredag 11:00 -13:00

13:00 – 14:30

AU for regionrådet

Grønt Flagg markering

Lørdag
Søndag

 

Uke 39 Kl. Avtale
Mandag 10:00- 11:00

11:00- 12:00

12:00 – 15:00

20:00

Stangeland skole

Ønske velkommen – Robin Colvill konsert

Møte – RENergi – møte i styringsgruppen

Pressekonferanse – samarbeidsplattform

Tirsdag 09:00- 09:30

10:00 – 11:30

17:00- 18:00

Radio 102

ACT- Team

Ordførerens time  – Åkrehamn

Onsdag Studietur KS Rogaland Studietur KS Rogaland
Torsdag Studietur KS Rogaland Studietur KS Rogaland
Fredag Studietur KS Rogaland Studietur KS Rogaland
Lørdag
Søndag

 

Uke 38 Kl. Avtale
Mandag Havvindkonferanse Oslo
Tirsdag 10:00 – 10:30 Informasjonsmøte med Karmøy Winch
Onsdag 14:00-16:00 Eiermøte Haugland Næringspark
Torsdag Borte fra kontoret
Fredag Borte fra kontoret
Lørdag
Søndag
Uke 36 Kl. Avtale
Mandag 23:00 Valgstyret
Tirsdag 18:00 Valgstyret
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Uke 35 Kl. Avtale
Mandag 12:00- 13:30

18:00 – 19:00

Mandagsmøte med rådmann, stabsjef og politisk ledelse

Befaring Åkra Skole

Tirsdag 09:00- 14:00 Skolebesøk
Onsdag 07:15-08:00

08:30-11:00

19:00 – 22:00

Radio 102

Valginformasjon – KVOS

Ungdomsklubben – Karmøy kulturhus

Torsdag 09:00 – 11:00

12:30 – 14:00

Ekstraordinært havnerådsmøte

Besøk fra Tårnet skole

Fredag 09:00 – 12:00

18:00 – 22:00

19:00 –

Eiermøte

PDS – Mecan – nyåpning

TV- Haugaland 25 år

Lørdag 16:15 Vielse
Søndag

 

Uke 34 Kl. Avtale
Mandag 10:00 – 12:00

12:00 – 13:00

16:00 –

Besøk av elever fra Eide 7. trinn

Medarbeidersamtale rådmann

Formannskapsmøte

Tirsdag 09:00 – 11:00

11:15 – 13:00

17:00 – 18:00

Demokrati og valg – Åkra skole

Demokrati og valg – Stokkastrand skole

Ordførerens time – hovedbiblioteket, Kopervik

Onsdag 10:00 – 12:00 Åpne – Glá dag
Torsdag 13:00 – 14:00 Tillitsvalgtssamling, fagforbundet
Fredag
Lørdag Stafett for livet
Søndag Stafett for livet

 

 

Uke 33 Kl. Avtale
Mandag 11:00- 13:30 Møte med Bokn – aksjer
Tirsdag 08:00-09:15

09:30- 12:30

10:00 – 11:30

Orientering om prosess – fond – Haugaland Kraft

Samarbeid om kraftforsyning til Haugalandet

Møte 1/19 – referansegruppe Rogfast

Onsdag 12:00 – 15:00 Regionsmøte og kick-off for TV-aksjonen NRK 2019 CARE
Torsdag 12:00 – 15:00 Regionsmøte og kick-off for TV-aksjonen NRK 2019- CARE
Fredag 08:30-10:00

14:00 – 15:00

Karmøy folkehøgskole – hilse på elever

Vielse

Lørdag
Søndag

 

 

Uke 32 (12.08-18.08) Kl. Avtale
Mandag
Tirsdag 13:30-15:00 Medarbeidersamtale
Onsdag 08:30 – 12:00

18:00 – 20:00

Formøte – folkevalgtopplæring

Valgdebatt

 Torsdag 11:00 – 14:00 Møte/befaring Karmøy Winch AS
Fredag
Lørdag 14:00 – 15:15 Vielse
Søndag 13:30 – 15:00 Flere kvinner i politikken, blondefabrikken Skudeneshavn
Uke 31 (05.08- 11.08) Kl. Avtale
Mandag 10:30 – 11:30

12:00 -13:30

Radio 102

Mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Tirsdag 10:00- 12:00 Brunsj – EnergiRike 2019
Onsdag 10:00-12:30

13:15 – 15:00

Møte/befaring – Vigilo

Lunsj, EnergiRike 2019

Torsdag 11:30 – 21:00 Kraftjazz 2019
Fredag 09:30 -12:00 Frokostmøte – Havvind – Haugaland Vekst
Lørdag 11:00 -14:00 Molinerdagen
Søndag

 

 

Uke 30 (29.07-04.08) Kl. Avtale
Mandag 12:00 – 13:30 Mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse
Tirsdag
Onsdag 13:00-16:00 Avslutning Sildikon Valley
Torsdag
Fredag 12:00-13:00

14:00-15:30

18:00-21:30

Intervju/debatt – Radio102

Mottakelse på rådhuset i forbindelse med Amerikafest

Amerikafest

Lørdag
Søndag

 

Uke 29 (22.07-28.07) Kl. Avtale
Ordføreren er på ferie.
Uke 28 (15.07-21.07) Kl. Avtale
Mandag Ferie
Tirsdag Ferie
Onsdag Ferie
Torsdag Ferie
Fredag Ferie
Lørdag Ferie
Søndag Ferie

 

 

Uke 27 (08.07 – 14.07) Kl. Avtale
Mandag 12:00 – 13:30 Mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse
Tirsdag
Onsdag
Torsdag Sommerferie Sommerferie
Fredag Sommerferie Sommerferie
Lørdag Sommerferie Sommerferie
Søndag Sommerferie Sommerferie

 

Uke 26 (01.07-07.07) Kl. Avtale
Mandag 12:00- 13:30

18:00

Mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Kommunestyremøte

Tirsdag 11:00 – 12:00 Åpne sykkelskur
Onsdag
Torsdag 13:00 – 18:00 Riksantikvarens kulturminnepris
Fredag
Lørdag
Søndag
Uke 25  (24.06-30.06) Kl. Avtale
Mandag 08:00-12:00

12:00-13:30

14:30-16:00

16:00 –

Etter formannskapsmøte og klagemend

Besøk fra Canada

Mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Gruppemøte

Formannskapsmøte og klagenemnd

Møte med Karmøy Næringsråd

Tirsdag Generalforsamling E134 Haukelivegen AS
Onsdag 10:30 – 12:00
Mekling reguleringsplan for FV.47, Åkra sør – Veakrossen
Torsdag 09:00 – 11:00

11:00-12:00

Tlf.konferanse Hgld. Brann og redning IKS

kranselag (tett bygg) for ny idrettshall på Åkra

Fredag
Lørdag
Søndag

 

Uke 24 (17.06- 23.06) Kl. Avtale
Mandag 09:00-15:00

12:00-13:30

18:00 – 19:00

Regionrådsmøte

Mandagsmøte med rådmann, stabsjef og politisk ledelse

Event Viking Planet

Tirsdag 09:00 – 10:30

11:30 – 12:00

14:00 – 15:00

16:00 – 21:00

Intervju ifm. masteroppgave

Handle With Care – lunsjkonsert

Møte

Møte med berørte til Lindøy

Onsdag 09:30 -11:00

12:30 – 14:00

19:00-21:30

Forberedelser til meklingsmøte FV47

Møte med MET-senteret

Konferansier – avslutningsfest 10.trinn Åkra ungdomsskole

Torsdag 14:00 – 15:00

19:00 – 21:00

Stafett for livet

Tale – avgangselever Kopervik VGS

Fredag 11:30 – 13:00

19:00 –

LO – Nord-Rogalad

Bokn/Karmøy

Lørdag 13:00- 14:00 Åpne Syrefestivalen (20 års -jub.)
Søndag

 

 

 

Uke 23 (11.06 – 16.06) Kl. Avtale
Mandag Andre pinsedag
Tirsdag 10:00 – 11:00

11:00 – 12:30

13:30 –

Eiermøte HNP

Generalforsamling Haugaland Kraft

Offisiell åpning – Haugesund Cargo Terminal, Husøy

Onsdag 08:30 – 10:00

10:15- 11:30

12:00 – 14:00

Møte

Møte med rådmann, stabssjef og varaordfører

Næringsforeningen Haugaland

Torsdag 08:30- 09:00

10:00 – 12:00

12:00 – 15:00

12:00 – 13:30

Vg1 Elever fra Åkrehamn Vgs.

Nordvegen historiesenter

Styremøte IKA

Åpning av utescene – Sentrumsparken Åkrehamn

Fredag
Lørdag
Søndag

 

 

 

Uke 22 (03.06 – 09.06) Kl. Avtale
Mandag 08:30-12:00

12:00 – 13:30

16:00

18:00-20:00

Haugesund Lufthavn Karmøy

Mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Formannskapsmøte

Nytt kulturhus

Tirsdag 13:00 – 14:30 Lunsjmøte destinasjonsselskapet
Onsdag 08:00 – 10:15

10:30-11:30

Au-møte Haugaland Vekst

Møte: 134 Bakka/Husøy

Torsdag 08:30-11:30

12:30-14:00

Karmøylekene

Næringsforeningen Haugaland

Fredag 10:00- 13:00

13:00- 14:30

Styringsgruppen – Haugalandspakkken

Møte i styringsgruppen Sykkelbyen Haugesund – Karmøy

Lørdag 13:00 – 15:00 Politisk debatt – Kopervik festivalen
Søndag

 

 

 

 

Uke 21 (27.05. – 02.06) Kl. Avtale
Mandag 08.00-13.00

12.00-13.30

13.30-15.30

16.00- 18.30

Tingretten

Mandagsmøte Rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Styremøte RRS

Championship play-off final

Tirsdag 08.00-09.00

10.00-12.30

17.00 – 18.00

Hilsen til Round Table på frsnsk

Eldreråd Karmøy /Rogaland fylke

Ordførerens time – biblioteket Kopervik

Onsdag 09.00 – 12.00

13.00 – 15.00

Eiermøte, Karmsund Havn

Møte i eierskapsutvalget

Torsdag Borte
Fredag Borte
Lørdag
Søndag
Uke 21 (20.05-26..05) Kl. Avtale
Mandag 12.00-13.30

16.00 –

Mandagsmøte – Rådmann, Stabsjef og politisk ledelse

Formannskap, valgstyre, klagenemnd

Tirsdag 10.00-11.30

14.00-15.00

Nøkkeltall ungdata

 

Møte med Nilsen

Onsdag 10.30-12.30

14.00-16.00

Kontaktmøte med Statens Vegvesen

Årets jubilanter

Torsdag 08.30-13.00

14.00-16.30

19.00-21.00

Barnas kommunestyre

Offisiell åpning FV511
Åsebøen – Stangaland

Utdeling – Drømmestipend 2019

Fredag 17.00-18.30 Korstevne
Lørdag
Søndag 11.00-13.00 Offisiell åpning  – Barnas Turnfestival 2019

 

Uke 20 (13.05-19.05) Kl. Avtale
Mandag 12.00-13.30

18.00 –

Mandagsmøte – Rådmann, stabssjef og politisk ledelse

 

Kommunestyremøte

Tirsdag 09.00-11.30

10.30-12.00

Kurs i ny kommunelov  – streaming

KVOS – 17. maifeiring

Onsdag 09.00-13.30

17.00-18.30

Lund & Co

Karmøy Svømmeklubb

Torsdag 09.00-15.00 Naboprat
Fredag Gratulerer med dagen ! Gratulerer med dagen !
Lørdag Vielse
Søndag

 

 

Uke 19 (06.05 – 12.05) Kl. Avtale
Mandag Hele dagen Møte – Haugaland Vekst
Tirsdag 11.00-13.30

18.00 – 20.00

Møte – Haugaland Vekst

Heart Caféen Skudeneshavn

Foreldremøte, Åkra Skole (FAU)

Onsdag 09:15 – 12:15

13:00- 14:30

Frigjørings- og veterandagen

Haugesunds Avis

Torsdag 09:00-12.00

11.00 – 13.00

13.30-14.00

Eiermøte

Foredrg – – Bedehuset Skudeneshavn

Næringsavdelingen

Fredag 09.00- 12.00

12.00 – 13.00

Hele stillinger – muligheter

Karmøy Svømmeklubb

Lørdag 14.00 – 15.00 Avduke minneplate – Frithjof Øvrebø
Søndag

 

 

Uke 18 (29-04 – 05.05.) Kl. Avtale
Mandag 12:00 – 13:00

14:30- 16:00

16:00 –

Mandagsmøte – Rådmann, Stabssjef og politisk ledelse

Gruppemøte formannskapet

Formannskapet og valgstyre

Tirsdag 09:00-15:00

17:00-18:00

Regionrådsmøte, Haugaland Vekst

Ordførerens time – Biblioteket – Norheim

Onsdag Arbeidernes dag
Torsdag 14:00- 15:30 Åpne turløype – Kopervik Rotaryklubb
Fredag 10:30- 12:00

11:30 – 13:30

Haugaland Vekst – orientering fylkespolitikk

Flyruteutvikling

Lørdag
Søndag
Uke 17 (22.04-28.04) Kl. Avtale
Mandag God påske :-) God påske :-)
Tirsdag 09:00-11:00

17:00 – 20:00

Orienterings- og arbeidsmøte Husøy Havn

Strandryddeaksjon

Onsdag 08:30-09:30

09:30-10:30

11:00-13:00

12:15-14:00

Møte vedrørende båtrute, Bjelland

T.O. Lohne

Fotografering

Planforum

Torsdag 09:00-16:00

09:00-10:00

12:00-16:30

13:00-14:00

14:30- 15:30

16:00-18:00

18:30-20:30

 

 

Innovasjonskonferanse

Møte om utvidelse

Havnerådsmøte

Gjennomgang av referat fra oppstartsmøte gnr/bnr 115/31

Oppstartsmøte endring i godkjent reguleringsplan 541 bnr/gnr 115/31

Wee

Folkemøte- omkjøringsvegen

Fredag 09:00-12:00

12:00-13:30

Representantskapsmøte

Strategimøte

Lørdag 08:00-09:00 Åkra – Lura
Søndag 09:30-14:00 Vårspretten 2019 – Røyningsbu

 

Uke 16 (15.04-21.04) Kl. Avtale
Mandag 12:00-13:30 Møte med ordførerne i Haugesund og Tysvær
Tirsdag God påske
Onsdag God påske
Torsdag God påske
Fredag God påske
Lørdag God påske
Søndag God påske
Uke 15 (08.04-14.04) Kl. Avtale
Mandag Hele dagen Ordførerkonferanse
Tirsdag 10.00-12.30

12:00-14:00

14:30-16:00

Møte i Statnett

Sjakkturnering og lunsj – MO-senteret

Strategiutvalget

Onsdag 10:00-12:00

13:000-14:00

Politiråd

Båtrute Bjelland

Torsdag 08:00-09:00

18:00-20:00

Haugaland Brann og redning

Vea skole 100 årsjubileum – Storhall Karmøy

Fredag
Lørdag
Søndag

 

Uke 14 (01.04 – 07.04) Kl. Avtale
Mandag 12:00 – 13:30

14:30-16:00

16:00 –

19:00 – 21:00

Mandagsmøte – Rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Gruppemøte, formannskapet

Formannskapsmøte

Debattmøte – Norheim Kirke

Tirsdag 08:00 -15:00 Nasjonal konferanse selvmordsforebygging i Stavanger
Onsdag 08:00-16:00 NyttBlikk – helhetskultur
Torsdag Hele dagen Landsmøte Arbeiderpartiet
Fredag Hele dagen Landsmøte Arbeiderpartiet
Lørdag Hele dagen Landsmøte Arbeiderpartiet
Søndag Hele dagen Landsmøte Arbeiderpartiet

 

Uke 13 (25.03 – 31.03) Kl. Avtale
Mandag 10.00-10.30

11.00-12.30

13.00-14.00

18.00 —

Telefonsamtale

Generalforsamling ASKI

Mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Kommunestyret

Tirsdag 09.00-10.00

10.00-10.30

11.00-13.00

15.00-17.30

Møte ordførerens kontor – innbygger

Møte med Utvik

Foredrag – Håvik

Gassco/Shjøtt-Pedersen/ordførerkandidater

Onsdag 12.00 – 15.30

19.00-20.30

Menn i helse

Historiesenteret

Torsdag 08.30-11.30

10.00-13.30

13.00-14.30

15.30-16.30

 

AU-møte – Haugaland Vekst

Haugalandspakken

Møte i styringsgruppen i Sykkelbyen Haugesund-Karmøy

Årsmøte EnergiRike

Fredag 08.00-09.00

09.30-15.30

18.30-23.00

19.00-21.00

Møte med Helse Fonna

Vegmøte – Tysvær

Oldermannslauget – Åkra IL

«De glade 60 og 70 årene»

Lørdag 15.00-17.00 Avaldsnes – Lillestøm
Søndag 19.30-21.30 «Vi har ingen å miste» – Else Kåss Furuseth

 

UKE 12 (18.03-24.03) Kl.  Avtale
Mandag 12.00-13.00

13.00-13.30

13.30 – 15.30

Telefonkonferanse mellom Tysvær, Karmøy og advokat Lund

Mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Møte i Eierskapsutvalget

Tirsdag 11.00-12.30

17.00-18.00

Møte med Karmøy Lensmannskontor

Ordførerens time – Biblioteket – Skudeneshavn

Onsdag 11.00-14.00

17.30-18.30

19.00-21.00

Jobblunsj – KVOS

Kontroll- og kvalitetsutvalget

Karmøy Hagelag 50 år

Torsdag 10.00-11.30

12.00-13.30

18.30-20.30

Offisiell åpning – EKTA

Strandryddeaksjon 2019

Ekspropriasjon, berørte parter Åkrehamn

Fredag 10.00-11.00

11.30-16.00

Samtale – vielse

Eiermøte hos Haugaland Kraft AS

Lørdag
Søndag

 

UKE 11 (11.03-17.03) Kl.  Avtale
Mandag 08:00-

 

12:00-13:30:

13:30-15:30:

16:00:

 

20:30:

Tingretten

 

Mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Befaring Øya-/Holma-/ Vikavegen

Formannskapsmøte

 

Espira

Tirsdag Hele dagen Tingretten
Onsdag 08:00- Tingretten
Torsdag 08:00- Tingretten
Fredag 08:00-

13:30-15:00

19:00-21:00

Tingretten

Offisiell åpning av LÅMØ

Lansering av dokumentaren om Busserulls

Lørdag
Søndag
Med forbehold om at endringer kan forekomme.

 

Uke 10
Mandag 04.03  -søndag 10.03
Kl.  Avtale
Mandag Borte fra jobb pga. sykdom alle avtaler avlyst Fast mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse utgår. Møte i Eierskapsutvalget utgår.
Tirsdag Borte fra jobb pga. sykdom alle avtaler avlyst Nabopratmøtet utgår.
Onsdag Borte fra jobb pga. sykdom alle avtaler avlyst Styremøtet i IKA utgår
Torsdag 09:00-12:30

09:00- 10;00

Elevreferansegruppe

Menn i helse – info ordfører

Fredag 18:30-20:30 Internasjonal kvinnedag «Frekk»
Lørdag 09:00 – 12:00 Rotarykonferanse – offisiell åpning
Søndag
Med forbehold om at endringer kan forekomme.

 

Uke 9

Mandag 25.02 – søndag 03.03.

Kl. Avtale
Mandag Hele dagen Krakow
Tirsdag 17.00 Ordførerens time biblioteket på Åkra
Onsdag 13.00 – 14.00

14.15 – 15.15

15.30 – 16.30

Planlegging Barnas kommunestyre 2019

Krigsseilermonument – møte med Eik-Nes

Strategiutvalget Karmøy Arbeiderparti

Torsdag
Fredag 17.00

19.00 – 21.00

 

Hyttå

«De glade 60 og 70 årene»

Lørdag Hyttå
Søndag 15.00 Middag
Med forbehold om at endringer kan forekomme.

 

Uke 8
kl. Avtale
Mandag 08:00 – 10:00

10:00-11:00

12:00-13:30

16:00-

18:30-20:30

Møte i eierskapsutvalget

Åkra gml. kirke 200 årsjubileum

Mandagsmøte – Rådman, Stabssjef og politisk ledelse

Formannskapsmøte

Skudeneshavn Næringsforening

Tirsdag 10:30- 14:30 Dialogmøte med Fylkesmannen og Karmøy barneverntjeneste
Onsdag 09:00-11:30

kl. 13:30-17:30

Mekling kommunedelplaner for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn

Sleipner forberedelsesmøte

Torsdag kl. 10:00-11:00

kl. 12:00

Oddbjørn Eikil

Carnival Corporation

Fredag kl. 08.00-12.00 Partnerkonferanse, NCEC
Lørdag
Søndag

 

Uke 7
Dag Kl. Avtale
Mandag 10:00-14:00

12:00-13:30

17:20-17:50

18:00-

Styreseminar Aski AS

Fast mandagsmøte med rådmann, stabssjef og politisk ledelse

Møte med gruppelederne – tiltak for valgdeltagelse (formannskapssalen)

Kommunestyremøte

Tirsdag 10:00-11:30 Eiermøte KLP
Onsdag Hele dagen Strategikonferanse
Torsdag 09:00-10:00 Møte vedrørende eiendom i Skudeneshavn
Fredag Kl. 09:00- 15:00 Regionrådsmøte, Haugaland Vekst
Lørdag Kl. 11:00-13:00 Åpne – Stevne for Karmøy Helsesportslag
Søndag

 

 

Uke 6
Dag Kl. Avtale
Mandag 08:30-12:00:

12:00-13:00

Utdeling av Beintøft premier

Fast mandagsmøte med rådmann/stabsjef og politisk ledelse.

Tirsdag 09:30-11:30

12:00-15:00

Strategisk drøfting mht. Haugaland Vekst.

Topplederlunsj – EnergiRike

Onsdag 10:30- 12:00

12:00-13:30

13:30- 15:00

17:00-20:00

DNB Åkrehamn Vekst ønsker velkommen til lunjsmøte

Møte vedrørende byutviklingsplaner

Holmen/Øyavegen

Åpent møte – frivilligheten i Karmøy

Torsdag 12:00-13:00 Gravdal
Fredag
Uke 5
Dag Kl. Avtale
Mandag 16:00 Formannskapsmøte
Tirsdag 08:00-09:30

10:00-11:00

12:00-13:00

15:00-16:00

17:00-18:00

Møte med Kystverket ang. Makaniprosjetket

Avaldsnes Elite

Intervju – elever Stangaland Ungdomsskole

Vurdering av Bufdir-søknader

Ordførerens time

Onsdag 11:30-13:00 Møte – NCEC – Biogass Haugalandet
Torsdag 10:00-11:00 Avklaringsmøte 24/7- bygget
Fredag Kl. 08:30 – 14:00 Utdeling av beintøft preimer
Uke 4
Dag Kl. Avtale
Mandag 12:00

14:00

Generalforsamling Haugaland Næringspark AS

Vurdering av Bufdir Søknader

Tirsdag
Onsdag 11:30

13:00

Møte med Rådmann/stabsjef og politisk ledelse

Møte vedrørende fotgjengerfelt

Torsdag 09:00-11:30

19:00

AU, Haugaland Vekst

«Byen vår Kopervik» – belysning av paviljong

Fredag

 

 

Uke 3
Dag kl. Avtale
Mandag Bortreist Saarang World Fest 2019, Madras India
Tirsdag Bortreist Saarang World Fest 2019, Madras India
Onsdag kl. 09.00 – 11.00

Kl. 09.00-16.00

Yrkesmessen (Haugaland Vekst)

Naboprat – Karmøy, Tysvær, Haugesund

torsdag kl. 11.00-14.00 Utvidet møte om tusenårsstedet Avaldsnes
fredag kl. 09.00-10.30
kl. 11.00-12.30
kl. 13.00-16.00
Befaring Vindmøller – Storøy
Møte hos WPA på Husøy
Møte med Karmøy fabrikker
Uke 2
Dag kl. Avtale
Mandag 08:00-10:00

11:00-12:00

12:30-13:00

Eiermøte HNP/Styremøte HK

Kulturhus i Karmøy

Filmopptak

Tirsdag BORTREIST Saarang World Fest 2019, Madras India
Onsdag BORTREIST Saarang World Fest 2019, Madras India
Torsdag BORTREIST Saarang World Fest 2019, Madras India
Fredag BORTREIST Saarang World Fest 2019, Madras India

 

 

Uke

1

Dag

kl. Avtale
Mandag
Tirsdag
Onsdag 09:00-10:00

12:00-13:30

14:00-15:00

Avklaringsmøte 24/7-bygget

Møte politisk-/admin.ledelse

Møte vedrørende MetCentre

Torsdag
Fredag