Ordførerens kalender og kontaktinformasjon

Sist oppdatert 21. januar 2019 10:32

Med forbehold om at endringer kan forekomme.

Uke 4
Dag Kl. Avtale
Mandag 12:00

14:00

Generalforsamling Haugaland Næringspark AS

Vurdering av Bufdir Søknader

Tirsdag
Onsdag 11:30

13:00

Møte med Rådmann/stabsjef og politisk ledelse

Møte vedrørende fotgjengerfelt

Torsdag 09:00-11:30

19:00

AU, Haugaland Vekst

«Byen vår Kopervik» – belysning av paviljong

Fredag

 

 

Uke 3
Dag kl. Avtale
Mandag Bortreist Saarang World Fest 2019, Madras India
Tirsdag Bortreist Saarang World Fest 2019, Madras India
Onsdag kl. 09.00 – 11.00

Kl. 09.00-16.00

Yrkesmessen (Haugaland Vekst)

Naboprat – Karmøy, Tysvær, Haugesund

torsdag kl. 11.00-14.00 Utvidet møte om tusenårsstedet Avaldsnes
fredag kl. 09.00-10.30
kl. 11.00-12.30
kl. 13.00-16.00
Befaring Vindmøller – Storøy
Møte hos WPA på Husøy
Møte med Karmøy fabrikker
Uke 2
Dag kl. Avtale
Mandag 08:00-10:00

11:00-12:00

12:30-13:00

Eiermøte HNP/Styremøte HK

Kulturhus i Karmøy

Filmopptak

Tirsdag BORTREIST Saarang World Fest 2019, Madras India
Onsdag BORTREIST Saarang World Fest 2019, Madras India
Torsdag BORTREIST Saarang World Fest 2019, Madras India
Fredag BORTREIST Saarang World Fest 2019, Madras India

 

 

Uke

1

Dag

kl. Avtale
Mandag
Tirsdag
Onsdag 09:00-10:00

12:00-13:30

14:00-15:00

Avklaringsmøte 24/7-bygget

Møte politisk-/admin.ledelse

Møte vedrørende MetCentre

Torsdag
Fredag

 

 

Telefon: 52857423/48003828

e-post: jni01@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857427 / 90522125
E-post: lmk01@karmoy.kommune.no

Telefon: 52857422 / 21 / 19
E-post: valg@karmoy.kommune.no