Ordfører

Ordfører Jarle Nilsen (f. 20.06.1966) er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet.

Fotograf: Lone Fingann Stol

Nilsen har sittet som ordfører i Karmøy fra 2015 og ble gjenvalgt som ordfører for perioden 2019-2023 i kommunestyrets konstituerende møte 21. oktober 2019. Han har vært fast medlem av Karmøy kommunestyre siden 2003 og var Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011, 2015 og 2019.

Ordføreren har ifølge kommuneloven i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har kun stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (dersom myndigheten ikke er delegert andre). Ordføreren har ellers svært mange ulike oppgaver.