Ordfører

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:35

Ordfører Jarle Nilsen (f. 20.06.1966) er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet.

 

Fotograf: Lone Fingann Stol

Han ble valgt til ordfører i Karmøy for perioden 2015-2019 i kommunestyrets konstituerende møte 22. oktober 2015. Han har vært fast medlem av Karmøy kommunestyre siden 2003 og var Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011. Jarle Nilsen har permisjon fra sin stilling som daglig leder i Espira AS.

Ordføreren har ifølge kommuneloven i oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyre. Han har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har kun stemme- og forslagsrett hvis han er valgt medlem.

Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (dersom myndigheten ikke er delegert andre). Ordføreren har ellers svært mange ulike oppgaver.