Kommunestyret på nett-TV

De politiske møtene i Karmøy kommune skal foreløpig avholdes i Microsoft Teams til og med 15.juni. Regjeringen har planlagt ny pressemelding 15. juni angående koronasituasjonen, og vi vil deretter foreta en ny vurdering av hvordan vi skal avholde de politiske møtene etter denne tid. Alle politiske utvalg skal streames på Karmøy KommuneTv så lenge møtene avholdes på Teams (se imidlertid møter som ikke er blitt streamet under).  Møter i kommunestyret streames, og legges også ut i ettertid av møtet.

Se møteplan for kommende politiske møter her. 

Kommunestyret på nett-TV

Klikk her for opptak av møter som ikke har blitt streamet via kommunetv