Politiske møter og orienteringer på kommuneTV

De politiske møtene i Karmøy kommune avholdes inntil videre på Teams.   Alle politiske utvalg skal streames og kan sees direkte på Karmøy KommuneTV.

Kommunestyremøtene blir i tillegg lagt ut på Karmøy kommuneTV i ettertid av møtet. Du finner også enkelte orienteringer publisert på kommuneTV.

Noen møter har ikke blitt streamet via kommuneTV grunnet manglende mulighet til å streame to møter samtidig. Disse kan du se her: 

Se møteplan for kommende politiske møter her.