Innbyggerdeltakelse

Som innbygger kan du foreslå saker som du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune til et bedre sted. Innbyggerdeltakelse er regulert i kommuneloven § 12-1.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en portal, www.minsak.no, som gjør det enkelt for deg å fremme din sak. Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Merk imidlertid at du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne, alternativt 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket.

Karmøy kommune mottar automatisk melding fra minsak.no når du har opprettet sak. Dersom tilstrekkelig antall underskrifter er oppnådd skal kommunestyret ta stilling til saken.

Logg inn på www.minsak.no for mer informasjon om innbyggerdeltakelse, herunder hvordan du oppretter sak og samler inn underskrifter digitalt gjennom portalen.