Administrasjonsutvalget 2015-2019

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:36

LEDER: Svein H. Andersen (Ap)

NESTLEDER: John Tangerås (UA)

MEDLEM: VARAMEDLEM:
Svein H. Andersen (Ap)

Randi H. Flesjå (Ap)

Geir Dybdahl (UA)

 1. Rune Kristiansen (Ap)
 2. John Ferkingstad (SV)
 3. Hild Reidunn Johannessen (Ap)
 4. Gunn Elise Aarsand Dale (Ap)
 5. Gunnar Amland (Ap)
Berit Toskedal Kvilhaug (KrF)

Rolf Jarl Sjøen (KrF)

 1. Willy Rygh (KrF)
 2. Olaug Stava Farbu (Sp)
 3. Hein Ove Hereid (KrF)
 4. Anna Josefine Halvorsen (KrF)
John Tangerås (UA)

Elvira K. Svendsen (FrP)

 1. Magne Monsen (UA)
 2. Per Asbjørn Bjelland (FrP)
 3. Marianne K. Svendsen (FrP)
 4. Susan E. Borg (UA)
John Gunnar Haukås (H)

Margaret Hystad (H)

 1. Tove Aase Aarekol (H)
 2. Per Øyvind Vikse Hansen (H)
 3. Kristin Davidsen (H)
 4. Vidar V. Vilhelmsen (H)

3 medlemmer fra arbeidstakerorganisasjonene:

Jorunn Engedal,

UNIO/Utdanningsforbundet

 1. Anne E. G. Nilsen, UNIO/NSF
 2. Asbjørn G. Sevland, UNIO/Utdanningsforbundet
 3. Hanne H. Johansen UNIO/Ergoterapeutforbundet
Wendy K. Nilsen, YS/Delta
 1. Håkon Døsen, Akademikerforbundet/NITO
 2. Håkon Randal, Akademikerforb./Samfunnsviterne
 3. Marianne Bergli,  LO/Fagforbundet
Cathrine T. Hansen

LO/Fagforbundet

 1. Tor Egil Nymann, LO/Fagforbundet
 2. Jorunn Sørlund, LO/FO
 3. Geir Allan Stava, LO/SL

e-postadresser til medlemmene:

«Andersen, Svein H. (4790017057)» <sveih-an@online.no>; «Dybdahl, Geir (4791841432)» <g-dybdah@online.no>; «Flesjå, Randi H. (4790775257)» <randi.hettervik@hydro.com>; «Flesjå, Randi H. (4790775257)» <flesjaa@online.no>; «Hystad, Margareth (4790595844)» <margaret@karmsund.no>; «Kvilhaug, Berit Toskedal (4748096867)» <berit.toskedal.kvilhaug@gmail.com>; «Haukås, John Gunnar (4790764817)» <johngunnar.haukaas@sodexo.com>; «Sjøen, Rolf Jarl (4790894849)» <roj-s@online.no>; «Svendsen, Elvira K. (4740644985)» <elvira_kristin@hotmail.com>; «Tangerås, John (4797553379)» <john.tangeras@haugnett.no>; «Jorunn Engedal» <jen03@karmoy.kommune.no>; «Cathrine  Hansen» <cth@karmoy.kommune.no>; «Wendy Kværnøy Nilsen» wkn@karmoy.kommune.no