Råd for mennesker med nedsatt funksjonevne

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:36

LEDER: Kjell Arne Valentinsen (KrF)
NESTLEDER: Bente Tjøsvoll (FrP)

 

MEDLEM: VARAMEDLEM:
Aina Budal (Ap) * Rada Zahirovic (Ap)
Kjell Arne Valentinsen (KrF) Marie Helene Kvilhaug-Frazier (KrF)
Ingvald Frøyland Dahl (V) ** Sølvi Gressgård (V) **
Bente Tjøsvoll (FrP) Inger Lise Haavik Dale (H)
Kjell Inge Bringedal 1. Sandra Våge (organisasjonene)
Lars Gunnar Oma 2. Terje Wærnes (organisasjonene)
Torunn Haga 3. Karin Husebø (organisasjonene)
4. Johan Roger Johansen (organisasjonene)
5. Stein B. Tangen (organisasjonene)

Varamedlemmene fra organisasjonene er numeriske.

* Anita Knudsen (Ap) til 23.10.2017. Aina Budal (Ap) fra 23.10.2017

** Ingvald Frøyland Dahl (V) fast medlem fra 24.09.2018. Sølvi Gressgård nytt varamedlem fra 24.09.2018.