Partienes gruppemøter

Sist oppdatert 18. mars 2019 08:44

Partienes gruppemøter avholdes normalt på rådhuset en uke før kommunestyret, dersom ikke annen dato/sted er oppgitt.

 

Parti Møterom – obs! Kan bli endret! Tid:
Arbeiderpartiet Formannskapssalen 18.00
Fremskrittspartiet

Eksterne lokaler: Karmsundsgaten 5-7 i Kopervik (gamle brannstasjonen). Tirsdag

18.00
Kristelig Folkeparti
Møterom 309
19.30
Høyre

Kommunestyresalen

MERK: gruppemøtet 18/3 avholdes kl.19.30

18.00
Senterpartiet Rådhuset, onsdag kl. 20.00
20.00

 

Sosialistisk Venstreparti Møterom Magasinet (oppvekst og kultur) 17.00
Venstre Møterom 140 (teknisk) 18.30

 

 

Gruppeledere for perioden 2015-2019