Partienes gruppemøter

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:36

Partienes gruppemøter avholdes normalt på rådhuset en uke før kommunestyret, dersom ikke annen dato/sted er oppgitt.

Gruppemøter mandag 5. november:

Parti Møterom – obs! Kan bli endret! Tid
Arbeiderpartiet Formannskapssalen 18.00
Fremskrittspartiet

Eksterne lokaler: Karmsundsgaten 5-7 i Kopervik (gamle brannstasjonen). Tirsdag

18.00
Kristelig Folkeparti
Møterom 309
19.30
Høyre
Kommunestyresalen 18.00
Senterpartiet Rådhuset, onsdag kl. 20.00

20.00

Sosialistisk Venstreparti Møterom Magasinet (oppvekst og kultur) 17.00
Venstre Møterom 140 (teknisk) 18.30

 

 

Gruppeledere for perioden 2015-2019