Partienes gruppemøter

Sist oppdatert 2. september 2019 11:17

Partienes gruppemøter avholdes normalt på rådhuset en uke før kommunestyret, dersom ikke annen dato/sted er oppgitt.

 

Parti Møterom – obs! Kan bli endret! Tid:
Arbeiderpartiet Formannskapssalen – 25.06. 17.00
Fremskrittspartiet

Eksterne lokaler: Karmsundsgaten 5-7 i Kopervik (gamle brannstasjonen). Tirsdag

18.00
Kristelig Folkeparti
Møterom 309
19.30
Høyre
Kommunestyresalen 18.00
Senterpartiet Rådhuset, onsdag kl. 20.00
20.00

 

Sosialistisk Venstreparti Møterom Magasinet (oppvekst og kultur) 17.00
Venstre Møterom 140 (teknisk) 18.30

 

 

Gruppeledere for perioden 2015-2019