Kontroll- og kvalitetsutvalget

 

LEDER:            Tor Inge Melhus (KL)

NESTLEDER:   Linn Utseth (H)

MEDLEM VARAMEDLEM
Thor Otto Lohne (Ap) 1. Kurt O. Bjørnnes
2. Rhonda Helen Nes Lothe
Bjørn Hundhammer (FrP) 1. Hans Christian Arnøy
2. Elvira Kristin Svendsen
Torunn Tvedt (KrF) 1. Kåre Bakkevold
2. Norunn Byrknes
Ørjan Fjellkårstad (Sp) 1. Solrun Gjerdevik  (V)
2. Karl Magnus Kirkhus
Elisabeth Kalstø (MDG) 1. Maria Kalstø
2. Jon Espeset
Linn Utseth (H) 1. Ernst Vikingstad
2. Sigrid-Anne Havn Varne
Tor Inge Melhus (KL) 1. Geir Sigurd Ådland
2. Bård Austbø

Mer informasjon om kontrollutvalget

E-postadresse faste medlemmer:
Fjellkårstad Ørjan <orjan_fjellk@hotmail.com>; Hundhammer Bjørn <bjorn@hundhammer.no>; Kalstø Elisabeth <ekalstoe@gmail.com>; Lohne Thor Otto <th-lohne@online.no>; Lohne Thor Otto <tolo@borglandadvisory.com>; Melhus Tor Inge <tor@zeit.no>; Tvedt Torunn <torunntvedt@hotmail.com>; Utseth Linn <linn.utseth@gmail.com>