Kontroll- og kvalitetsutvalget 2015-2019

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:36

LEDER: Einar Endresen (FrP)

NESTLEDER: Svein Andreas Næsse (Ap)

MEDLEMMER: VARAMEDLEMMER
Svein Andreas Næsse (Ap) 1.Elin K. Johannessen (Ap)
2.Jarle (Utsira) Nilsen (Ap)
Øyvind Meistad (KrF) 1.Bjørn Egil Hatteland (KrF)
2.Olene Mjølhus Koch (KrF)
Wenche Lindtner (Sp) 1.Tollak Mikal Kaldheim (Sp)
2.Emil Sørheim (Sp)
Solrun Gjerdevik (V) 1.Asbjørn Eik-Nes (V)
2.Andrea Madelaine S. Simonsen (V)
Einar Endresen (FrP)

Per Inge Sjurseth (FrP)

1.Frode Ingebrigtsen (FrP)
2.Cecilie Juell (FrP)
3.Liv Gørild Johannessen (PDK)
Brit Astrid Grønning (H) 1.Ernst Vikingstad (H)
2.Harald Bredahl (H) *

Mer informasjon om kontrollutvalget

* Kommunestyret 24.09.2018