Kommunestyret

Kontaktopplysninger til partienes gruppeledere

Arbeiderpartiet (Ap)

Svanhild Andersen
Tlf.  90874170
e-post: svanhild@gmail.com

Fremskrittspartiet (FrP)

Rune Midtun

Tlf. 996 08 495

e-post:rune.midtun73@gmail.com

Høyre (H)

Jan Birger Medhaug

Tlf. 905 28 415

e-post: jan.birger.medhaug@gmail.com

Kristelig folkeparti (KrF)
Alf Magne Grindhaug

Tlf. 90 02 72 26

e-post: amg02@karmoy.kommune.no

Senterpartiet (Sp)
Tor Asle Grønningen

Tlf. 91374744

e-post: torasle@hagia.no

Sosialistisk Venstreparti (SV)
Odd Magne Brandt Hansen
Tlf.  45 43 28 31
e-post: oddhan2402@karmoyskolen.no

Karmøylista (KL)

Helge Thorheim

Tlf. 90994549

e-post: hthorhei@online.no

Miljøpartiet De grønne (MDG)

Nils W. Krog

Tlf. 90050815

e-post: nilswkrog@gmail.com

Venstre (V)
Asbjørn Eik-Nes

Tlf. 91588191

e-post: asb-eik@online.no

E-postadressene til gruppelederne:

svanhild@gmail.com, rune.midtun73@gmail.com, jan.birger.medhaug@gmail.com,  amg02@karmoy.kommune.no, torasle@hagia.no, oddhan2402@karmoyskolen.no, hthorhei@online.no, nilswkrog@gmail.com, asb-eik@online.no

Partienes gruppemøter avholdes normalt på rådhuset en uke før kommunestyret, dersom ikke annen dato/sted er oppgitt.

Parti                                                                                        Møterom – obs! Kan bli endret!  Tid:
Arbeiderpartiet Formannskapssalen 17.00
Fremskrittspartiet Eksterne lokaler: Karmsundsgaten 5-7 i Kopervik (gamle brannstasjonen). Tirsdag 18.00
Kristelig Folkeparti Møterom 309 19.30
Høyre Kommunestyresalen 18.00
Karmøylista Giertsenrommet
Senterpartiet Rådhuset, tirsdag kl. 20.00
Sosialistisk Venstreparti Møterom Magasinet (oppvekst og kultur) kl. 17.00
Venstre Møterom 038 (teknisk) kl. 17.00
Miljøpartiet De Grønne Møterom 251  kl. 18.30

Faste medlemmer av kommunestyret for kommunestyreperioden 2019-2023:

Arbeiderpartiet

Ordfører Jarle Nilsen
Åkrehamn
telefon: 480 03 828
Se ordførerens side
Formannskapet
Svanhild I.L. Andersen
Vormedal
908 74 170
Formannskapet
Veronika Brekke Jakobsen      Åkrehamn
936 54 674
Formannskapet
Siv J. Storesund                         Torvastad                                  478 67 866 Vara i formannskapet

Nestleder hovedutvalg teknisk og miljø

Robin Hult
Kopervik
916 87 598

(Valgt inn for AP – medlem av SP fom 17.06.2022)

Vara i formannskapet

Hovedutvalg teknisk og miljø

John K. Holvik                           Skudeneshavn                          907 27 057 Vara i formannskapet
Stine Karin Bjelland
Kopvervik
995 04 201
Vara i formannskapet

Hovedutvalg oppvekst og kultur

Kenneth Halleland
Røyksund
970 90 850

(Valgt inn for AP – medlem av Høyre fom 14.04.2022)

Hovedutvalg helse og omsorg
Inger Elise Netland Kolstø
Håvik
922 33 536
Vara i formannskapetHovedutvalg administrasjon
Ruth Mariann Hop
Kopervik
958 89 879
Leder hovedutvalg helse og omsorg

Kristelig Folkeparti

Alf Magne Grindhaug              Varaordfører
Gruppeleder i KrF 
Skudeneshavn                              900 27 226
Formannskapet
May Synnøve Rygh
Veavågen
930 25 662
Nestleder hovedutvalg oppvekst og kultur
Josefine Anna Halvorsen
Kopervik
467 79 897
Johnny Stangeland
Veavågen
970 68 633
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Vara i formannskapet

Vara i hovedutvalg oppvekst og kultur

Mads Pedersen
Veavågen
971 67 629

Fremskrittspartiet

Rune Midtun
Gruppeleder i FrP
Skudeneshavn
996 08 495
Formannskapet

Leder hovedutvalg teknisk og miljø

Veronika Helen Ørpetvedt
Åkrehamn
99 00 58 84
Vara i formannskapet

Nestleder hovedutvalg helse og omsorg

Vara i hovedutvalg administrasjon

Bente B. Tjøsvoll
Veavågen
906 28 085
Vara i formannskapet
Øyvind Vaksdal
Karmsund
930 63 529
Geir Aarvik
Karmsund
993 84 619
Hovedutvalg helse og omsorg
Per Inge Sjurseth   Åkrehamn                            959 31671

Høyre

Tor Kristian Gaard
Torvastad
971 17 373
Formannskapet (permisjon)
Aase Simonsen
Kopervik
415 64 831
Vara i formannskapet
Randi Wisnæs
Åkrehamn
942 77 525
Formannskapet
Jan Birger Mehaug     Gruppeleder i H      Åkrehamn                            905 28 415 Formannskapet
Roald Alsaker
Veavågen
478 60 030
Vara i formannskapetHovedutvalg oppvekst og kultur
Dag Inge Aarhus
Åkrehamn
957 41 729
Vara i formannskapet (midlertidig)

Hovedutvalg administrasjon

Ole Kristian Nilsen
Karmsund
906 49 316
Formannskapet (midlertid fast representant – valgt inn som vara)

Hovedutvalg administrasjon

Geir Harald Skorpe
Veavågen
936 76 170
Vara i formannskapet

Hovedutvalg teknisk og miljø.

Nina Ve Sæbø
Kopervik
402 14 142
Vara i formannskapet
Hovedutvalg oppvekst og kultur

Karmøylista

Helge Thorheim
Gruppeleder i KL
Kopervik
909 94 549
Formannskapet
Susan Elin Borg
Skudeneshavn
908 90 809
Vara i formannskapetHovedutvalg helse og omsorg
Lillian Levik Løndalen
Veavågen
477 58 271
Vara i formannskapetHovedutvalg helse og omsorg
 Trygve Hagland 
Håvik
456 03 416
   Hovedutvalg teknisk og miljø
Tor Inge Melhus
Skudeneshavn
995 68 192
Per Magnus Mannes
Sævelandsvik
450 70 099
Vara i formannskapet

Hovedutvalg oppvekst og kultur

Senterpartiet

Tor Asle Grønningen
Gruppeleder i Sp
Torvastad
91374744
Formannskapet
Wenche Lindtner
Avaldsnes
98 242 083
Leder hovedutvalg oppvekst og kultur
Jens Inge Ve
Åkrehamn
905 08 760
Vara formannskapet
Ragnar Vikshåland
Karmsund
476 28 295
Hovedutvalg teknisk og miljø

Vara hovedutvalg oppvekst og kultur

SV – Sosialistisk Venstreparti

Odd Magne Brandt Hansen
Gruppeleder i SV
Kopervik
454 32 831
Formannskapet
Marianne Sol Levinsen
416 63 315

(Valgt inn for SV – medlem av Rødt fom 12.05.2022)

Vara i formannskapet

Hovedutvalg administrasjon

Venstre

Asbjørn  Eik-Nes
Gruppeleder i V
Røyksund
915 88 191

Miljøpartie De Grønne

Nils Wergeland Krog
Kvalavåg
900 50 815
Hovedutvalg teknisk og miljø
Dag-Helge Rønnevik
Kolnes
954 01 616
Vara i hovedutvalg teknisk og miljø

E-postadresse til alle faste medlemmer av kommunestyret:

Jarle Nilsen <jni01@karmoy.kommune.no>; Svanhild Irene L Andersen <svanhild@gmail.com>; Veronika BB Jakobsen <veronika.brekke.jacobsen@haugnett.no>; Siv J. Storesund <sivstoresund@hotmail.com>; Robin Hult <robin.hult@haugnett.no>; John Holvik <john.holvik@haugnett.no>; Stine K. Bjelland <stine_bjelland@hotmail.com>; Inger Elise Netland Kolstø <ingerelisekolsto@gmail.com>; Ruth Mariann Hop <ruth_mariann_hop@hotmail.com>; Rune Midtun <rune.midtun73@gmail.com>; Per Inge Sjurseth <pisjurseth46@gmail.com>; Veronica Ørpetvedt <oerpetvedt@gmail.com>; Øyvind Vaksdal <oyvind.vaksdal@outlook.com>; Bente Tjøsvoll <kunmeg@live.no>; Geir Aarvik <mail@gmarin.no>; Tor Kristian Gaard <torkgaard@hotmail.com>; Aase Simonsen <aase.simonsen@haugnett.no>; Randi Wisnæs <randi.wisnaes@gmail.com>; Jan Birger Medhaug <jan.birger.medhaug@gmail.com>; Roald Alsaker <roald.alsaker@gmail.com>; Dag Inge Aarhus <dagaarhus@hotmail.no>; Nina Ve Sæbø <nina.ve.sebo@skole.rogfk.no>; Ole Kristian Nilsen <nilsen.kristian.ole@gmail.com>; Geir Harald Skorpe <geir.harald.skorpe@solstad.com>; Helge Thorheim <hthorhei@online.no>; susan.elin.borg@gmail.com <susan.elin.borg@gmail.com>; Trygve Hagland <thagla@broadpark.no>; Per Magnus Mannes <per.magnus.mannes@karmoylista.no>; Josefine Anna Halvorsen <josefinehalvorsen@gmail.com>; Johnny Stangeland <joh-sta@online.no>; Mads Pedersen <madpee@gmail.com>; Nils Krog <nilswkrog@gmail.com>; Dag-Helge Rønnevik <daghelgerh@hotmail.com>; Tor Asle Grønningen <torasle@hagia.no>; Wenche Lindtner <wli@karmoy.kommune.no>; Jens Inge Ve <jens.inge.ve@hydro.com>; Ragnar Vikshåland <ragnviks@gmail.com>; oddhan2402 <oddhan2402@karmoyskolen.no>; Marianne Sol Levinsen <mariannesol1@hotmail.com>; Asbjørn Eik-Nes <asb-eik@online.no>; Geir Aarvik <mail@gamarin.no>; Lillian Levik Løndalen <lillian_1969@hotmail.com>; May Synnøve Rygh <msr@karmoy.kommune.no>; Tor Inge Melhus <tor@zeit.no>; Kenneth Halleland <kenneth@energilogistikk.no>; Alf Magne Grindhaug <amg02@karmoy.kommune.no>

Fullstendig liste over medlemmer og varamedlemmer – kommunestyret 2019-2023