Kommunestyret 2015-2019

Sist oppdatert 13. mai 2019 13:44

Arbeiderpartiet

Ordfører Jarle Nilsen
Åkrehamn
telefon: 480 03 828
Se ordførerens side
Formannskapet
Anne Ferkingstad
Stol
948 92 593
Anne Ferkingstad Nestleder i hovedutvalg helse og omsorg
Svein Aamelfot
Vormedal
952 22 728
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Trond Aksnes
Kolnes
472 99 870
Leder i hovedutvalg teknisk
Svanhild I.L. Andersen
Vormedal
908 74 170
Formannskapet
Robin Hult
Kopervik
916 87 598
Formannskapet
Odd Mangor Einarsen
Torvastad
976 84 868
Didrik Brun Ferkingstad
Kopervik
976 09 090
1. vara til hovedutvalg oppvekst og kultur
Johnny Eikemo
Kopervik
404 02 197
1. vara til hovedutvalg helse og omsorg
Svein H. Andersen
gruppeleder i Ap
Vormedal
900 17 057
Leder i administrasjonsutvalget
Kenneth Halleland
Røyksund
970 90 850
Hovedutvalg helse og omsorg
Veronika B. Brekke Jakobsen
Åkrehamn
936 54 674
Hovedutvalg oppvekst og kultur.

9. vara  til formannskapet

Elin K. Johannessen
Skudeneshavn
942 78 732
Jarle (Utsira) Nilsen

Åkrehamn

920 45 922

Kristelig Folkeparti

Leif Malvin Knutsen
Varaordfører
Håvik
905 22 125
Formannskapet

Leder i hovedutvalg helse og omsorg

Johnny Stangeland
Veavågen
970 68 633
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Einar Vårvik
Skudeneshavn
916 34 702
Hovedutvalg teknisk og miljø
Alf Magne Grindhaug
Gruppeleder i KrF 
Skudenehavn
900 27 226
4. vara i hovedutvalg helse og omsorg
Yngve Eriksen
Åkrehamn
906 07 271
Hovedutvalg helse og omsorg
Mads Pedersen
Veavågen
971 67 629
Pål Andre Døsen
Veavågen
908 56 705
(innvalgt fra FrP)
Formannskapet

4. vara i hovedutvalg helse og omsorg

Fremskrittspartiet

Øyvind Vaksdal
Karmsund
930 63 529
Einar R. Endresen
gruppeleder i FrP
Kolnes
916 77 841
Leder i kontroll- og kvalitetsutvalget
Vegar L. Pedersen
Åkrehamn
901 17 292
1. vara i hovedutvalg oppvekst og kultur

Høyre

Aase Simonsen
Kopervik
415 64 831
Formannskapet

Leder i hovedutvalg oppvekst og kultur

Vidar Vilhelm Vilhelmsen
Sævelandsvik
909 44 389
1. vara i hovedutvalg helse og omsorg
Tor Kristian Gaard
Gruppeleder H
Torvastad
971 17 373
Formannskapet
Inge Jacob Ekornsæter
Vormedal
924 15 799
Kåre Hatløy
Veavågen
482 39 368
Hovedutvalg teknisk og miljø
Turid Aune
Kopervik
975 40 103
Hovedutvalg helse og omsorg
Margaret Hystad
Kopervik
905 95 844
Administrasjonsutalget

1. vara i hovedutvalg teknisk og miljø

Jan Birger Mehaug
Åkrehamn
905 28 415
Hovedutvalg helse og omsorg
Roald Alsaker
Veavågen
478 60 030
(innvalgt fra KrF)
Randi Wisnæs
Åkrehamn
942 77 525
(innvalgt fra FrP)
Hovedutvalg oppvekst og kultur

2. vara i hovedutvalg helse og omsorg

Nina Ve Sæbø
Kopervik
402 14 142
(nnvalgt fra FrP)
Hovedutvalg helse og omsorg

3. vara i hovedutvalg teknisk og miljø

Senterpartiet

Tor Asle Grønningen
Gruppeleder i Sp
Torvastad
91374744
Formannskapet
Siv Elin Ve
Åkrehamn
98463039
Formannskapet

Hovedutvalg teknisk og miljø

Sosialistisk Venstreparti

Odd Magne Hansen
Gruppeleder i SV
Kopervik
454 32 831
Marianne Sol Levinsen
416 63 315
(Innvalgt fra MDG)
1. vara i hovedutvalg helse og omsorg

2. vara i hovedutvalg teknisk og miljø

Venstre

Magnar Jordåen
Gruppeleder i V
Torvastad
413 03 404

Uavhengige representanter

Josef Malvin Nilsen
Veavågen
918 80 352
Innvalgt fra Partiet De Kristne
Hovedutvalg helse og omsorg
Trygve Hagland 
Håvik
456 03 416
(innvalgt fra FrP)
Hovedutvalg teknisk og miljø
Helge Thorheim
Kopervik
909 94 549
(innvalgt fra FrP)
Hovedutvalg helse og omsorg
Susan Elin Borg
Skudeneshavn
908 90 809
(innvalgt fra FrP)
Formannskapet

4. vara i hovedutvalg teknisk

Geir Dybdahl
Kopervik
918 41 432
(Innvalgt fra Ap)
Administrasjonsutvalget

 

Medlemmer og varamedlemmer – kommunestyret 2015-2019

 

e-postadresse til alle kommunestyremedlemmene:

jarle.nilsen@karmoy.kommune.no; «Aamelfot, Svein (4795222728)» <shaamel@hotmail.com>, «Aksnes, Trond (4747299870)» <traksnes@online.no>, «Alsaker, Roald (4747860030)» <roald.alsaker@gmail.com>, «Andersen, Svanhild Irene L (4790874170)» <svanhild@gmail.com>, «Andersen, Svein H. (4790017057)» <sveih-an@online.no>, «Aronsen, Alf H. (4790143241)» <alfharonsen@gmail.com>, «Hystad, Margareth (4790595844)» <margaret@karmsund.no>, «Aune, Turid (4797540103)» <turaune@gmail.com>, «Borg, Susan Elin (4790890809)» <susan.elin.borg@gmail.com>, «Dybdahl, Geir (4791841432)» <geir.dybdahl@tysver.kommune.no>, «Døsen, Pål (4790856705)» <pal.dosen@haugnett.no>, «Eikemo, Johnny (4740402197)» <johnny@bygnesbygg.no>, «Einarsen, Odd Mangor (4797684868)» <ome@gassco.no>, «Ekornsæter, Inge Jacob (4792415799)» <inge_jacob.ekornsater@getmail.no>, «Endresen, Einar (4791677841)» <einar.endresen@politiet.no>, «Eriksen, Yngve (4790607271)» <yngve.eriksen@hydro.com>, «Ferkingstad, Anne (4794892593)» <ferking@online.no>, «Ferkingstad, Didrik Brun (4797609090)» <ferkingstad@karm-adv.no>,  «Gaard, Tor Kristian (4797117373)» <torkgaard@hotmail.com>, «Grindhaug, Alf Magne (4790027226)» <alf.magne.grindhaug@libris.no>, «Grønningen, Tor Asle (4791374744)» <torasle@hagia.no>, «Hagland, Trygve (4745603416)» <thagla@broadpark.no>, «Halleland, Kenneth (4797090850)» <hallelandkenneth@gmail.com>, «Odd Magne Hansen» <oddhan2402@karmoyskolen.no>, «Hatløy, Kåre (4748239368)» <khatloy@haugnett.no>, «Hult, Robin (4791687598)» <robin.hult@hydro.com>, «Jordåen, Magnar (4741303404)» <magjord@gmail.com>, «Knutsen, Leif Malvin (4790522125)» <lmk@fatland.no>, «Levinsen, Marianne Sol (4741663315)» <mariannesol1@hotmail.com>, «Nilsen, Josef Malvin (4791880352)» <josefm-n@online.no>, veronika.brekke.jacobsen@haugnett.no, «Næsse, Simon (4791393683)» <naesse@me.com>, «Pedersen, Vegar L (4790117292)» <vlp@amico.no>, «Simonsen, Aase (4741564831)» <aase.simonsen@haugnett.no>, «Stangeland, Johnny (4797068633)» <joh-sta@online.no>, «Sæbø, Nina V (4740214142)» <kasaeboe@online.no>, «Helge Thorheim» <htorhei@online.no>, «Vaksdal, Øyvind (4793063529)» <oyvind.vaksdal@outlook.com>, «Ve, Siv Elin (4798463039)» <sieve1972@gmail.com>, «Vilhelmsen, Vidar V. (4790944389)» <vvv@gassco.no>, «Vårvik, Einar (4791634702)» <ev@helse-banken.no>, «Wisnæs, Randi (4794277525)» <randi.wisnaes@gmail.com>; jan.birger.medhaug@gmail.com; «Mads Pedersen» <madpee@gmail.com>