Hovedutvalgt oppvekst og kultur 2015-2019

Sist oppdatert 18. mars 2019 14:57

LEDER: Aase Simonsen (H)
NESTLEDER: Asbjørn Eik-Nes (V)***

 

MEDLEMMER: VARAMEDLEMMER:
Svein Aamelfot (Ap)

Veronika B. Brekke Jakobsen (Ap)

Heidi Kjærland (Ap)

 1. Didrik Brun Ferkingstad****
 2. Aina Budal (Ap)
 3. Hanne Mulelid (Ap)
 4. Karl Inge Stumo (Ap)
 5. Fatime Baftiu (Ap)
Asbjørn Eik-Nes (V)***
 1. Kari Myrå (SV)
 2. Ole Egil Flotve (V)
 3. Helga Berg (V)
Johnny Stangeland (KrF)

Norunn Byrknes (KrF)

 1. Ragnar Vikshåland (Sp)
 2. Anna Josefine Halvorsen (KrF)
 3. Alf Olav Rossland (KrF)
 4. Maryon Østhus (KrF)**
Randi Wisnæs (H)

Kenneth Lodden (FrP)

 1. Vegar L. Pedersen (FrP)
 2. Karl Otto Knutsvik (UA)
 3. Bente Tjøsvoll (FrP)
 4. Joachim Daumann (FrP)
Aase Simonsen (H)
 1. Irene Landa (H)
 2. Andrea Solland (H)
 3. Kenneth Ferkingstad (H) *

* Kommunestyret 15.05.2017

**Kommunestyret 19.03.2018

*** Kommunestyret 14.05.2018

**** Kommunestyret 24.09.2018/22.10.2018  (fritak 1. vara Alf Aronsen)

e-post til medlemmene:

«Simonsen Aase (4741564831)»< aase.simonsen@haugnett.noAamelfot, Svein (4795222728)» <shaamel@hotmail.com>, «Eik-Nes, Asbjørn» asb-eik@online.no, «Byrknes, Norunn (4791677833)» <norunn.byrknes@gmail.com>, «Jakobsen, Veronika BB (4793654674)» <veronika.brekke.jacobsen@haugnett.no>, «Kjærland, Heidi (4741512646)» <heidi.kjerland@gmail.com>, «Kenneth Lodden» <kenneth.lodden@biomar.no>,  «Johnny Stangeland» <joh-sta@online.no>, «Wisnæs, Randi (4794277525)» <randi.wisnaes@gmail.com>