Hovedutvalg helse og omsorg 2015-2019

Sist oppdatert 12. mars 2019 10:53

Leder: Leif Malvin Knutsen (KrF), e-post: lmk@fatland.no
Nestleder: Anne Ferkingstad (Ap), e-post: ferking@online.no

Hovedutvalgenes funksjon

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Anne Ferkingstad (Ap)

Kenneth Halleland (Ap)

Inger Elise Netland Kolstø (Ap)

 1. Johnny Eikemo (Ap)
 2. Endre Bø Blindheim  (V)
 3. Fatime Baftiu (Ap)
 4. Rada Zahirovic (Ap)
 5. Bjørn Oddvar Madsen (Ap)
Hilde Slotnes (SV)
 1. Evelyn Solvang (Sp)
 2. Marianne Sol Levinsen (MDG)
 3. Snefrid Robertsen (SV)
Leif Malvin Knutsen (KrF)

Yngve Eriksen (KrF)

 1. Siv Dorthea Valentinsen (KrF)
 2. Mads Pedersen (KrF)
 3. Berit Toskedal Kvilhaug (KrF)
 4. Alf Magne Grindhaug (KrF)
Nina Ve Sæbø (H)

Helge Thorheim (UA)

 1. Rune Midtun (FrP)
 2. Randi Wisnæs (H)
 3. Knut Jacob Medhaug (FrP)
 4. Pål Andre Døsen (KrF)
Turid Aune (H)

Jan Birger Medhaug (H)

 1. Vidar V. Vilhelmsen (H)
 2. Inger Lise Haavik Dale (H)
 3. Siri Nærum Lundberg (H)
 4. Harald Bredahl (H)
Josef Malvin Nilsen (UA)
 1. Egil Eriksen (UA)
 2. Arna Andersen (UA)
 3. Alf Berdinessen (UA)

 

E-post til hovedutvalgets medlemmer:

ferking@online.no; hallelandkenneth@gmail.com; hilde@forogaland.no; hthorhei@online.no; inger.elise.kolsto@zalaris.com; jan.birger.medhaug@gmail.com; josefm-n@online.no; lmk@fatland.no; Nina.ve.sebo@skole.rogfk.no; turaune@gmail.com; yngve.eriksen@hydro.com