Formannskapet 2015-2019

Sist oppdatert 13. desember 2018 11:36

Leder: Ordfører Jarle Nilsen (Ap)
Nestleder: Varaordfører Leif Malvin Knutsen (KrF)

Formannskapets medlemmer utgjør også valgstyret og klagenemnda, med noen endringer på varamedlemslisten.

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Jarle Nilsen (Ap)

Robin Hult (Ap)

Svanhild I. Lygre Andersen (Ap)

Anne Ferkingstad (Ap) *

Leif Malvin Knutsen (KrF)

Siv Elin Ve (SP)**

Tor Asle Grønningen (SP)

 1. Magnar Jordåen (V)
 2. Svein H. Andersen (Ap)***
 3. Alf Magne Grindhaug (KrF)
 4. Odd Magne Hansen (SV)
 5. Marianne Sol Levinsen (MDG)
 6. Johnny Stangeland (KrF)
 7. Johnny Eikemo (Ap)
 8. Veronika Brekke Jakobsen (Ap) *
 9. Einar Vårvik (KrF)**
Aase Simonsen (H)

Tor Kristian Gaard (H)

 1. Vidar Vilhelm Vilhelmsen (H)
 2. Margaret Hystad (H)
 3. Inge Jacob Ekornsæter (H)
 4. Turid Aune (H)
Susan Borg (UA)

Pål Andre Døsen (KrF)

 1. Helge Thorheim (UA)
 2. Randi Wisnæs (H)
 3. Nina Ve Sæbø (H)
 4. Trygve Hagland (UA)

*KST 19.09.2016 – suppleringsvalg etter fritak Heidi Nymann

**KST 19.03.2018 – suppleringsvalg

***KST 24.10.2018 – suppleringsvalg

e-post til formannskapets medlemmer:

«Andersen, Svanhild Irene L (4790874170)» <svanhild@gmail.com>, «Borg, Susan Elin (4790890809)» <susan.elin.borg@gmail.com>, «Døsen, Pål (4790856705)» <pal.dosen@haugnett.no>,  «Gaard, Tor Kristian (4797117373)» <torkgaard@hotmail.com>, «Grønningen, Tor Asle (4791374744)» <torasle@hagia.no>, «Hult, Robin (4791687598)» <robin.hult@hydro.com>, «Knutsen, Leif Malvin (4790522125)» <lmk@fatland.no>, «Nilsen, Jarle (4748003828)» <jarle.nilsen@karmoy.kommune.no>, «Ferkingstad, Anne (4794892593)» ferking@online.no, «Simonsen, Aase (4741564831)» <aase.simonsen@haugnett.no> «Siv Elin Ve» <sieve1972@gmail.com>

 

e-post til formannskapets varamedlemmer:

magjord@gmail.comsveih-an@online.no; alf.magne.grindhaug@libris.no; oddhan2402@karmoyskolen.no; mariannesol1@hotmail.com; joh-sta@online.no; johnny@bygnesbygg.no; vvv@gassco.no; margaret@karmsund.no; inge_jacob.ekornsater@getmail.no; turaune@gmail.com; hthorhei@online.no; randi.wisnaes@gmail.com; kasaeboe@online.no; thagla@broadpark.no; veronika.brekke.jacobsen@haugnett.no, ev@helse-banken.no