For folkevalgte

Sist oppdatert 21. august 2020 11:25

For folkevalgte

Godtgjørelse


REGLEMENT:

Godtgjøreslesreglement gjeldende for valgperioden 2015-2019

Merk at kjøregodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste gis kun for møter i folkevalgte organ, herunder befaringer og kurs eller møter hvor man formelt er utsendt fra et folkevalgt organ (klarert med utvalgsleder/ordfører på forhånd). Gjelder ikke partipolitisk virksomhet (som gr

Godtgjørelsesreglementet for Karmøy kommune gjelder inntil ny forskrift om godtgjørelse for folkevalgte organer er vedtatt. Reglementet finner dere under fanen “reglement”. Merk at kjøregodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste kun gis for møter i folkevalgte organ, herunder befaringer og kurs ellerm øter hvor man formelt er utsendt fra et folkevalgtorgan (klarert med utvalgsleder/ordfører på forhånd). Gjelder ikke partipolitisk virksomhet (som gruppemøter ol.). For tapt arbeidsfortjeneste er det maksimalsatser for refusjon.

INNSENDING AV KRAV OM MØTEGODTGJØRELSE OG REISEUTGIFTER:

Fra 2017 må folkevalgte i Karmøy kommune selv sende inn krav for å få utbetalt møtegodtgjørelse (gjelder ikke for fast månedlig utbetaling). Kravet sendes fortrinnsvis elektronisk i Visma, gjerne fortløpende. Bakgrunnen for omleggingen er bl.a. at kommunestyret i 2016 vedtok å innføre Fra ambisjon til handling hvor et av delmålene er å være heldigital innen 2020.

I kravet må det oppgis hvilket utvalg det gjelder, dato og sats. Dekning av kjøreutgifter for det/de aktuelle møtene kreves samtidig.

 

SLIK GJØR DU:

Her finner du kravskjema (kan også legges inn som app på ipad):

Elektronisk reiseregning Elektronisk reiseregning

Legg inn e-postadressen din, og velg “forgot password”. Du vil da motta e-post med passord. (Hvis dette ikke fungerer, vennligst send en e-post til politisk sekretariat på valg@karmoy.kommune.no).

Folkevalgte oppfordres til å sende inn krav i etterkant av hvert møte, men kan også samle opp disse. Det er imidlertid viktig at krav for inneværende år er mottatt innen desember samme år, slik at utbetalingene skjer i det samme budsjettåret.

 

REISER:

Bruk reiseregningsskjema i Visma eller følgende: Reiseregning