For folkevalgte i Karmøy kommune

Møteplan og sakspapirer

Du som folkevalgt finner møteplan og sakspapirer i møteportalen: www.moteportal.karmoy.kommune.no

Brukermanual for møteportalen finner du her:

Her kan du sende inn forslag i saker, samt melde forfall (NB! forfall skal også sendes på mail til valg@karmoy.kommune.no)

Møteplan og sakspapirer ligger imidlertid også på kommunens nettside her.

Overføring av digitale møter

Møter i kommunestyret overføres digitalt og kan ses direkte på KommuneTV. Kommunestyret kan du også se i ettertid.

Andre politiske møter blir normalt ikke overført digitalt. Ved ekstraordinære situasjoner hvor det er besluttet at møtene gjennomføres digitalt vil man også kunne følge møtene direkte fra KommuneTV.

Lenke til KommuneTV finner du her: https://karmoy.kommunetv.no/

Godtgjørelse til folkevalgte

Lenke til godtgjørelsesreglementet finner du her:

Hvordan sende inn krav om godtgjørelse?
Du har selv ansvar for å sende inn krav om møtegodtgjørelse og eventuell kjøregodtgjørelse. Bompengesatser finner du her: https://ferde.no/priser/

Folkevalgte oppfordres til å sende inn krav i etterkant av hvert møte, men kan også samle opp disse. Det er imidlertid viktig at krav for inneværende år er mottatt innen desember samme år, slik at utbetalingene skjer i det samme budsjettåret.

Krav sendes inn via Visma:
https://enterprise.karmoy.kommune.no/enterprise/login

Legg inn e-postadressen din, og velg “forgot password”. Du vil da motta e-post med passord. (Hvis dette ikke fungerer, vennligst send en e-post til politisk sekretariat på valg@karmoy.kommune.no).

Reiser og kurs:
Bruk reiseregningsskjema i Visma.

Fremgangsmåte finner du her:Tapt arbeidsfortjeneste

Karmøy kommune dekker inntil kr 2 500 for legitimert tapt arbeidsfortjeneste. Bruk et av følgende skjema: 

Krav om tapt arbeidsfortjeneste (arbeidstaker blir trukket i lønn)

Krav om refusjon av lønnsutgifter (arbeidstaker får utbetalt lønn – for arbeidsgiver)

Annen relevant informasjon

Veileder habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Overordnet delegeringsreglement

Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer