For folkevalgte

Sist oppdatert 27. mai 2020 14:14

Politisk sekretariat

Kontaktopplysninger og ansvarsfordeling

 

Godtgjørelse


REGLEMENT:

Godtgjøreslesreglement gjeldende for valgperioden 2015-2019

Merk at kjøregodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste gis kun for møter i folkevalgte organ, herunder befaringer og kurs eller møter hvor man formelt er utsendt fra et folkevalgt organ (klarert med utvalgsleder/ordfører på forhånd). Gjelder ikke partipolitisk virksomhet (som gruppemøter ol). For tapt arbeidsfortjeneste er det maksimalsatser for refusjon.

 

INNSENDING AV KRAV OM MØTEGODTGJØRELSE OG REISEUTGIFTER:

Fra 2017 må folkevalgte i Karmøy kommune selv sende inn krav for å få utbetalt møtegodtgjørelse (gjelder ikke for fast månedlig utbetaling). Kravet sendes fortrinnsvis elektronisk i Visma, gjerne fortløpende. Bakgrunnen for omleggingen er bl.a. at kommunestyret i 2016 vedtok å innføre Fra ambisjon til handling hvor et av delmålene er å være heldigital innen 2020.

I kravet må det oppgis hvilket utvalg det gjelder, dato og sats. Dekning av kjøreutgifter for det/de aktuelle møtene kreves samtidig.

 

SLIK GJØR DU:

Her finner du kravskjema (kan også legges inn som app på ipad):

Elektronisk reiseregning Elektronisk reiseregning

Legg inn e-postadressen din, og velg “forgot password”. Du vil da motta e-post med passord. (Hvis dette ikke fungerer, vennligst send en e-post til politisk sekretariat på valg@karmoy.kommune.no).

Folkevalgte oppfordres til å sende inn krav i etterkant av hvert møte, men kan også samle opp disse. Det er imidlertid viktig at krav for inneværende år er mottatt innen desember samme år, slik at utbetalingene skjer i det samme budsjettåret.

 

TAPT ARBEIDSFORTJENESTE:

Bruk eget skjema: 

Krav om tapt arbeidsfortjeneste (arbeidstaker blir trukket i lønn)

Krav om refusjon av lønnsutgifter (arbeidstaker får utbetalt lønn – for arbeidsgiver)

REISER:

Bruk reiseregningsskjema i Visma eller følgende: Reiseregning

GODTGJØRELSER

Godtgjørelsesreglement for kommunestyreperioden 2019-2023 – vedtatt av kommunestyret 01.07.2019

 

KS – styrevervregisteret

Folkevalgtopplysninger – Karmøy kommune

 

Annen informasjon