Barnas kommunestyre

Barnas kommunestyre 2019 fant sted torsdag 23. mai 2019.
Protokoll finner du her
Deltagerliste finner du her

I Barnas kommunestyre møter to representanter for alle grunnskolene i kommunen – både offentlige og private. De skal velges av elevrådet. Representantene fra barneskolen skal velges blant elevene på 6. tinn, mens de fra ungdomsskolen skal i 9.

Barnas kommunestyre består av to hoveddeler: En temadel og en bevilgingsdel.

I temadelen diskuterer deltakerne et emne som de har fått mulighet til å forberede seg til på skolene.

Den andre oppgaven består i å fordele 100.000 kroner på beste måte til formål som elevene selv har søkt om eller foreslått.

Meld på her

Alle felt må fylles ut.