Barnas kommunestyre

Sist oppdatert 8. mai 2019 13:36

Barnas kommunestyre finner sted torsdag 23. mai 2019.

I Barnas kommunestyre møter to representanter for alle grunnskolene i kommunen – både offentlige og private. De skal velges av elevrådet. Representantene fra barneskolen skal velges blant elevene på 6. tinn, mens de fra ungdomsskolen skal i 9.

Barnas kommunestyre består av to hoveddeler: En temadel og en bevilgingsdel.

I temadelen diskuterer deltakerne et emne som de har fått mulighet til å forberede seg til på skolene.

Den andre oppgaven består i å fordele 100.000 kroner på beste måte til formål som elevene selv har søkt om eller foreslått.

Meld på her

Alle felt må fylles ut.

Barnas kommunestyre

Skjema for påmelding av deltakere og søknad om midler fra Barnas kommunestyre 2019
  • Kort omtale av hva en søker om/forelår penger til. Ikke omfattende utlegning eller begrunnelse.
  • Angi kostnader og eventuelle andre inntektmuligheter dersom tilskudd fra Barnas kommunestyre ikke blir tilstrekkelig finansiering.