Politikk og administrasjon

Karmøy kommune er organisert som en tradisjonell trenivåorganisasjon med kommunedirektør, tre etater og virksomheter. Den politiske organiseringen omfatter fire hovedutvalg.