Politikk og administrasjon

Karmøy kommune er organisert som en tradisjonell trenivåorganisasjon med rådmann, tre etater og virksomheter. Den politiske organiseringen omfatter fire hovedutvalg.