Politikk og administrasjon

Sist oppdatert 19. mars 2020 15:06

Karmøy kommune er organisert som en tradisjonell trenivåorganisasjon med rådmann, tre etater og virksomheter. Den politiske organiseringen omfatter fire hovedutvalg.

NB!!! Det er besluttet å avlyse alle oppsatte politiske møter ut april 2020.