Plass til to byggdrifter-lærlinger

Karmøy kommune trenger flere byggdriftere. Derfor er det ledige plasser både til lærlinger og ansatte innenfor faget.

I øyeblikket er det to ledige lærlingeplasser for byggdrifterfaget i teknisk etat. Fra før har en slik. I tillegg er det utlyst en lærlingplass for anleggsgartner.

Det er også to faste 100 prosents stillinger som byggdriftere i kommunen.

Men hva er så en byggdrifter?

En byggdrifter drifter og vedlikeholder bygg for oppvekst, omsorg, næring og boliger, for eksempel barnehager, skoler, sykehjem,kontor- og industribygninger.  Det enkle svaret er det som en før kalte “vaktmester”. Men i vår tid er det mye mer enn det:

  • daglig ettersyn av bygg og uteanlegg, og enkle reparasjoner og vedlikehold 
  • drifting av lys-, ventilasjons-, varme- og kjøleanlegg og vann- og avløpsinstallasjoner 
  • betjening av avfallssystemer, alarmsystemer og anlegg for brannvarsling og nødstrømsforsyning 
  • bruke programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer) 
  • drifting av basseng- og fonteneanlegg og foreta legionellakontroll 
  • rådgiving om valg av tekniske installasjoner og anlegg 

Stor lærlingebedrift

Lærlingordningen i Karmøy skal tilby læreplasser til å kvalifisere elever fra videregående skole til et fag- og svennebrev. Dette gjøres innenfor fag som det til en hver tid vil være behov for i kommunen og som en kan gi opplæring i.

Karmøy kommune har for tida ramme for inntak av ca 45 lærlinger pr. år, hvorav 3-4 plasser settes av til lærlinger med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Ordinær læretid for lærlingene er på 2 år, dette tilsvarer ca 90 lærlinger i kommunale virksomheter til en hver tid.

Karmøy kommune har lærlinger innenfor helsearbeiderfaget, barn- og ungdomsarbeiderfaget, IKT- servicefaget, institusjonskokkfaget, byggdrifterfaget, gjenvinningsfaget og anleggsgartnerfaget.  Det er helsearbeiderfag og barn- og ungdomsarbeiderfag som står for det største inntaket

For å bli lærling må du normalt ha fullført og bestått relevant VG1 og VG2 fra videregående skole. Men for byggdriftere er det litt annerledes – her der det ett år på skole (bygg- og anleggsteknikk) og tre år i lære som gjelder.

Læretida er normalt to år, og lærlingen arbeider i 100 prosent stilling.
Lærlingene får lønn som øker fra 30 prosent til 80 prosent av begynnerlønn for fagarbeider i det aktuelle faget i løpet av lærlingeperioden.