Personvernombud

Personvernombudet (PVO) skal gi råd om hvordan Karmøy kommune best mulig kan ivareta personverninteressene.

PVO vil være kontaktpunktet for deg som har personopplysninger som blir behandlet av Karmøy kommune.

Karmøy kommunes personvernombud
Navn: Gisle Stødle
Telefon: 52 74 31 34
e-post: gisle.stodle@haugesund.kommune.no