Parkeringstillatelse

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet på grunn av bevegelseshemming, og trenger å parkere på handikapmerkede parkeringsplasser, kan søke kommunen om parkeringstillatelse.

Før du søker må du skaffe deg utfylt og signert legeerklæring og TUG-test som vedlegges søknaden:

I tillegg må du legge ved bilde.  Dersom du søker som fører må du også legge ved kopi av førerkort.

Søknadskjema – Parkeringstillatelse

Dersom du har spørsmål, kan de rettes til kommunens servicetorg på telefon 52 85 75 10 eller e-post: servicetorg@karmoy.kommune.no

Søk om parkeringstillatelse for forflytningshemmede ved å bruke papirskjema

Parkeringstillatelse for institusjoner

Institusjoner og lignende med beboere/brukere med forflytningshemming kan søke om parkeringstillatelse for egen minibuss og lignende.

Søknadsskjema – Parkeringstillatelse for institusjoner