Øv på skoleveien

Mange nye 1.-klassinger i Karmøy er spente på hvordan det blir å starte på skolen. Men mange, særlig foreldre, er like spente på skoleveien, og hvordan den skal være trygg og sikker for de små. Skoleveier rundt om i kommunen er svært ulike, og det er mange hensyn og tilpasningsbehov. Trygg Trafikk har derfor utarbeidet noen felles anbefalinger og råd som kommunen gjerne ønsker å dele før skolestart.

Trygg Trafikks brosjyre «6-åring på skolevei» er et foreldrehefte som fungerer som en god veiviser og rettesnor, også for skole og lærere. Trafikkopplæring handler om mer enn regler. Det handler om å forebygge ulykker i et lengre perspektiv, og om å danne gode holdninger tidlig, både hjemme og på skolen.

Der det er mulig bør barna gå til skolen. Fysisk aktivitet og frisk luft gjør barna mer opplagte på skolen. Er det flere som går, blir det færre biler på skoleveien. Det gjør skolens nærmiljø tryggere og triveligere. Alt dette kan en få til med godt samarbeid mellom skole og hjem, og sammen kan det bli lagd trygge rammer for en skolevei der også 6-åring kan ferdes sikkert, med gode forbilder å lære av.

Noen barn må av ulike grunner bli kjørt til skolen, enten i bil eller med buss, og brosjyren «6-åring på skolevei» inneholder også gode råd for hvordan dette kan fungere best mulig.

Trygg Trafikk har i tillegg utarbeidet en brosjyre som heter «Særlig farlig eller vanskelig skolevei». Dette er en veileder til foreldre og saksbehandlere som skal gi god informasjon rundt vurderingen av om en skolevei er særlig farlig eller vanskelig – eller ikke, og handler om elevers rett til gratis skoleskyss.

Ta en kikk på Trygg Trafikk sine nettsider med nyttig informasjon:

På http://www.tryggtrafikk.no finner du mer om skoleveier, råd om trafikksikkerhet og sikkerhetsutstyr, nyheter og nytt om forskning fra inn- og utland. Her er også lenke til Trygg Trafikks Youtube-kanal.

På http://www.barnastrafikklubb.no finner du spill, sanger og oppgaver for de yngste. Her finnes omfattende foreldreinformasjon og konkrete råd om hvordan dere kan øve i trafikken.

På Trafikk i skolen finner du oppgaver, filmer, quizer og undervisningsopplegg for 1. trinn og på 7 språk: arabisk, tigrinja, pasho, dari, kurmandji, somali og engelsk.