Ordføreren jubler over resultat av innbyggerundersøkelse

Onsdag forelå resultatene av innbyggerundersøkelsen på “fastlands-Karmøy” som viser at 65 prosent av innbyggerne i området fra Kolnes/Norheim til Fosen ønsker å bli værende i Karmøy. Bare 27 prosent ønsker at kommunegrensa skal flyttes ut i Karmsundet, 8 prosent vet ikke.

– Gledelig og overbevisende, er ordfører Jarle Nilsens umiddelbare kommentar. Nå håper jeg at vi kan legge dette bak oss. Både Kommunal- og moderniseringsdepartementet og sentrale politikere ser nå at det ikke er noen grunn til å legge mer energi og ressurser i temaet. Vi skal jobbe videre med bygge gode tjenester og levekår i denne viktige delen av vår kommune, og for fortsatt godt regionalt samarbeid, sier Jarle Nilsen.

Heller ikke rådmann Vibeke Vikse Johnsen legger skjul på at hun er lettet over resultatet: – Det er viktig for oss å beholde både området og menneskene som en del av vår kommune, sier rådmannen. Fastlandssida er en ressurs for Karmøy kommune. Hun sier fastlandsdelen fortsatt vil være et satsingsområde i Karmøy kommune.

I undersøkelsen som er utført av Opinion for Fylkesmannen i Rogaland er det litt flere menn enn kvinner som kan tenke seg en flytting av grensene – 28 mot 25 prosent. Det er også litt flere av de eldste (55+) som kan tenke seg det (31 prosent), mens de i 30-åra er minst tilbøyelige til å ville bytte kommune. Kun i én grunnkrets, Norheimsvågen, er det et lite flertall for grensejustering. I alle de 12 andre er det betydelig flertall imot. Størst er motstanden mot å bli haugesundere i Mykje-området med 89 prosent nei. Feilmarginen ved denne typen undersøkelser antas å være mellom 1,7 og 3,8 prosent, avhengig av fordeling mellom alternativene.

Se rapporten fra Opinion.