Ordføreren fokuserte på næringsmulighetene

Lørdag 28. desember hadde ordfører Jarle Nilsen invitert til den årlige nyttårsmottakelsen på rådhuset. Dette er en anledning for å hedre mottakere av kommunens ulike priser og stipender. Men et er også en god anledning for ordføreren til å sette saker på dagsordenen eller framheve temaer som fortjener ekstra oppmerksomhet. I år la ordføreren særlig vekt på næringsutvikling, både i kommunen og regionen.

Blant «næringsprosjektene» ordføreren valgte å trekke fram, var Husøy, som har økt fra 5 000 til 36 000 containere i året og dermed er i ferd med å bli en av de største containerhavenen i landet. Og med seks millioner tonn stein, skal Husøy bli atskillig større. Steinen skal brukes til å fylle igjen sjøområde i Karmsundet tilstvarende 20 fotballbaner.

Regionalt pekte han på hjørnesteinbedriftene Aibel og  Kverner som suksessbedrifter og cruisevirksomheten som også er i sterk ekspansjon: fra det første cruiseskipet for seks år siden til forventninger om 375 000 gjester om to år. Og lokalt nevnte han Westcon Power Automasjon som er verdensledende på el- og hybride løsninger.

Ordføreren var opptatt av havvind. Ved å utnytte kompetansen og «styringsfarten»  fra olje- og gassvirksomheten, har Norge spesielle forutsetninger for å greie overgang til grønn industri. Og vår region har særlige forutsetninger for å kunne utnytte flytende havvind, sa ordføreren som mente det haster med å få på plass utbygging av Utsira Nord for å gi Norge en ledende posisjon innenfor flytende havvind.

Mot slutten av talen var Jarle Nilsen også innom spørsmålet om grensejustering mellom Karmøy og Haugesund. Her henviste han til et enstemmig vedtak i kommunestyret om å be fylkesmannen legge vekk hele ideen om grenseflytting – uten noen videre utredning: – Jeg forventer at Fylkesmannen tar vedtaket til etterretning og at vennene våre i Haugesund respekterer vår beslutning og «holder fingrene fra fatet» og legger denne saken død.

I stedet ønsker ordføreren at samarbeidet i regionen om felles anliggender skal fortsette. Av viktige fellesprosjekter for regionen nevnte han flyplassen, sykehuset, tingretten, E124, Kystverket og losstasjonen på Kvitsøy.

Vil du lese hele ordførerens tale, finner du den her.

Prisvinnere

En av hovedingrediensene i nyttårsmottakelsene er utdeling av kommunens etter hvert mange priser. Den aller nyeste av dem – miljøprisen – gikk til Ståle Pedersen og Ole Martin Helgesen, som begge på sin måte har bidratt til strandrydding og kampen mot marin forsøpling.

Byggeskikkprisen har lange tradisjoner og den gikk i år til den nye kirken i Kopervik og Arkitektgruppen Lille Frøen AS som har tegnet bygget.

Mer tradisjonell er også den prestisjetunge kulturprisen som denne gang gikk til Johnny Angelund, spesielt for hans innsats gjennom å sette «Karmøy på kartet» med rockearrangementet Karmøygeddon som sist samlet 4 000 besøkende fra 20 land.

For å sikre at det kan deles ut kulturpriser også i framtida, gir kommunen kulturstipend til unge, lovende kunstnere. I år var det Kristine Medhaug Grønn, Per Aslak Eide Rossehaug og Vetle Koren Rossland. De får dermed et tilskudd til videre faglig utvikling samtidig med fortjent oppmerksomhet og takk for innsatsen så langt. Vetle Koren Rossland ble honorert for å satse på tegneserier og animasjoner, spesielt prosjektet “The Story of Yin”.  Både Kristine Medhaug Grønn og Per Aslak Eide Rossehaug er musikk-aktive på hver sin måte og kvitterte etter utdelingen med flotte framføringer av henholdsvis egenskrevet visesang og musikalinnslag.

Sang gjorde også Kopervik kirkekor, og som vanlig ble nyttårsmottakelsen ledet av Geir Toskedal og avrundet med kake og kaffe.

Byggeskikkprisen mottas av (fra høyre) leder av Karmøy kirkelige fellesråd Owen Austevik, kirkeverge Kjetil Osnes Bøe, leder i menighetsrådet Aage Wiksnes og og daglig leder i Kopervik menighet Inger Marie Dagsland.
Kulturprisen tildeles Johnny Angelund.

 

Ståle Pedersen og Ole Martin Helgesen mottar den helt nye miljøprisen.
Tre glade mottakere av kommunens kulturstipende: Per Aslak Eide Rossehaug, Vetle Koren Rossland og Kristine Medhaug Grønn.