Ordfører Jarle Nilsen: Vi står sammen

Samfunnet vårt er satt i en situasjon ingen av oss har opplevd før. For å redusere smittespredning er skoler og barnehager stengt. Kultur og fritidsarrangement er avlyst, det samme er enkelte politiske møter. Hverdagen er endret og mange kan kjenne på utrygghet for sykdom og økonomi som følge av pandemi. Det har jeg stor forståelse for.
Det er viktig for meg som ordfører å si at vi står sammen om å bekjempe viruset. Ved å følge de nasjonale anbefalingene og de rådene som Karmøy kommune gir så skal vi håndtere dette på en god måte.

I dagene og ukene som kommer må hver og en av oss fortsette gjøre en innsats for å hindre smittespredning. Det enkle rådet er å vaske hendene og unngå større forsamlinger. Mange i kommunen sitter nå i karantene for nettopp å hindre smittespredning. Takk for at dere respekterer dette og tar ansvar.

Vi er mange på jobb i kommunen som nå arbeider ekstra hardt for blant annet å sikre at helsetilbudet vårt fungerer i en periode med stor pågang, og at alle som bor i institusjoner, sykehjem eller får hjemmetjeneste skal få nødvendig hjelp. Det er viktig å sikre vår infrastruktur i kommunen, det vil si at helsetjenestene og nødetatene skal fungere og tjenester som vann, strøm og renovasjon blir levert og utført.

Vi klarer å håndtere situasjonen ved å vise solidaritet og beskytte oss selv og våre nærmeste mot smitte. Jo flere vi er som holder oss friske, jo bedre klarer vi å håndtere denne pandemien. Sammen.

Som ordfører er det viktig for meg å få takke alle våre dyktige ansatte i kommunen som «står i det» og som tar «ekstra tak» for at alle nødvendige oppgaver skal bli gjennomført på en god og trygg måte – døgnet rundt.