Opplever du lukt fra Husøy? Det kan du registrere digitalt

Sist oppdatert 6. juni 2019 12:28

I perioder kan det oppleves sterk og vond lukt i områdene rundt Husøy. Lukten kommer fra fiskerirelaterte virksomheter på Husøy. Lukten som slippes ut er noen ganger innenfor den lovlige grensen gitt av utslippstillatelsen fra Fylkesmannen, mens andre ganger kan lukten være over den tillate grense.

Det er ikke alltid at virksomheten er klar over at det lukter før de får beskjed fra naboer. Det er derfor viktig at de som opplever lukt registrerer dette på Husøy.lukter.no, slik at virksomhetene kan identifisere luktkilden og gjøre tiltak for redusere lukten.

Hvordan registrere lukt fra Husøy?

  1. Gå inn på husøy.lukter.no

2. Trykk på konvolutten som er markert med rød pil på bilde nedenfor

3. Trykk på kartet for å vise hvor du opplever lukten, eventuelt skriv inn adresse

4. Fyll ut skjemaet

Samme nettside og skjema kan benyttes til å registrere støv, støy og forurensing i sjø, men vær oppmerksom på at det bare er de tre fiskerirelatertevirksomhetene under, som mottar klager gjennom denne portalen.

  • BioMar
  • Karmsund Protein
  • Pelagia

Hvis klagen gjelder støy knyttet til Karmsund havn sin virksomhet så har Karmsund havn et eget klageskjema.

Lukt og helseplager

Lukten fra Husøy er ikke direkte helseskadelig. Det er ingen giftige gasser eller stoffer i lukten. Gjentatt dårlig lukt kan ha påvirkning på trivselen til de som rammes. Dette kan gi helserelaterte plager som hodepine, mageknip, kvalme, svimmelhet og annet. Disse plagene har sammenheng med det stresset som følger med stadig luktubehag.   Opplevelse av luktubehag kan ha negativ effekt på helsen, uten at det betyr at dårlig lukt gir helseskader.