Oppgradering av uteområde på Bygnes Vitenbarnehage

Sektor samferdsel og utemiljø har i det siste hatt flere oppgraderinger av uteområder både på skoler og barnehager. I disse dager jobber en med uteområdene til Bygnes Vitenbarnehage. Her gjør de ansatte mye av jobben selv, og en har også med seg lærlingen innen anleggsgartnerfaget som er i sektoren med på jobben for å gi han god erfaring på slike jobber som dette.

Bakgrunnen for at en begynte her var at en har sett store problemer med overvannshåndteringen, hvor vi har hatt en entreprenør inne og fikse disse problemene. Når en først hadde begynt med dette, fant en ut at uteområdene også trengte utskiftning. her var det treapparater som ikke var helt bra som derfor trengte en opprustning. Uteområdene i barnehagen får derfor en oppgradering med  to nye store klatreapparater, nye huskestativ, rullestolkarusell og litt andre småapparater. Samtidig har en pusset opp noen spesielle ting som var i denne barnehagen, slik at en har fått gjort litt gjennbruk. Dette gjaldt spesielt 2 stokker som var laget som en krokodille og som slange. Dette har kommunes flinke ansatte fått malt opp og gjort levende igjen. En oppgradering som derfor også fører til at området blir litt mer universell utformet.