Oppfordrer unge til å registrere seg for vaksine

I løpet av de neste tre ukene vil mange av 18-25 åringene og 40-44 åringene i Karmøy kommune få tilbud om vaksine. Det er viktig at du som er ung vaksinerer deg. Vaksine bekytter nemlig mot videresmitte og kan redusere spredning av Delta-viruset.

Det er gjort et omfattende vaksineringsarbeid i Karmøy kommune. Nå er omlag 92 prosent av alle over 65 år har blitt vaksinert. Over 40 prosent av hele befolkningen har fått første vaksinedose. Hele 72 prosent av befolkningen under 65 år har hittil sagt at de ønsker vaksine.

Nå inviterers  de første innbyggerne i alderen 18-24 år (gruppe 10a) og 40-44 år (gruppe 10b). Vaksineringen av disse starter neste uke og vil fortsette i til sammen 3-4 uker. Det vil sendes ut invitasjoner til disse to aldersgruppene hver uke fremover i tilfeldig rekkefølge. For at du skal få tilbud om vaksine må du registrere deg:

Vi anbefaler alle som ønsker vaksine i alderen 18-24 år og 40-44 år om å registrere seg i dag.

Smittevernlege Martin Eikrem oppfordrer unge til å registrere seg for vaksine.

Pr 22. juni har 1600 av 3600 i alderen 18-24 år registrert seg for vaksine. I alderen 40-44 år har 1500 av 2800 innbyggere registrert seg.

Å vaksinere seg er frivillig i Norge. Pandemien er ikke over og ved hjelp av vaksine kan vi ta hverdagen tilbake. Smittevernlege Martin Eikrem i Karmøy kommune peker på ulike moment som taler for vaksinering:

  • Vaksine beskytter deg mot alvorlig sykdom. De aller fleste unge blir ikke alvorlig syke av korona. Men dersom veldig mange i befolkningen blir smittet, vil noen få bli alvorlig syke også blant unge.
  • Vaksine beskytter mot videresmitte. Når mange vaksinerer seg, vil sjansen for at viruset får spre seg i befolkningen bli mye mindre. Når mange nok vaksineres, vil man oppnå flokkimmunitet, det betyr at viruset så godt som forsvinner helt fordi det ikke kan spre seg.
  • Den nye deltamutasjonen er mer smittsom og gjør at noen flere kan bli mer syke enn tidligere. I Storbritannia har dette forsinket gjenåpningen av samfunnet. I Norge har vi heldigvis lite av deltaviruset akkurat nå. Dersom vi rekker å vaksinere flest mulig før delta sprer seg hos oss, vil dette få lite konsekvenser. Da kan samfunnet fortsette å åpne opp som planlagt, og ting blir raskere helt som normalt rundt oss.
  • Personlig frihet. I en liten periode fremover vil man lettere kunne reise og delta på arrangementer dersom man er vaksinert. Dette kan være viktig for enkelte av oss.

På kommunens nettside om vaksine finner du mer utdypende informasjon om vaksinering.