Ønsker frivillige skolefritidsvenner

This image has an empty alt attribute; its file name is sfo22-683x1024.jpg

Nord- og sør Karmøy frivilligsentral IOGT i samarbeid med Åkra skole og kommunen ønsker seg besteforeldre og andre voksne som kan by på tid, trygghet og aktivitet som et supplement til skolefritidsordningen.

På SFO er det mye tid til lek, men barna trenger også ro og omsorg, og de trenger masse voksne rundt seg, sier rektor Elisabeth Aarekol. Vi tror på gode relasjoner og opplevelser på tvers av generasjoner, og det er nettopp det vi ønsker å legge til rette for i vårt pilotprosjekt.

Åkras skole søker de som besitter kunnskap og erfaring de har opparbeidet seg gjennom et langt liv og som de gjerne vil dele med andre. Aktivitetene kan være alt fra matlaging på skolekjøkkenet, utflukt til biblioteket, snekring i sløydsalen, strikking, historiefortelling, brettspill og så videre.

Frivillighetskoordinator Roy Tørring i kommunen er glad for initiativet til Åkra skole, og synes det er viktig å vise at også eldre bidrar positivt i lokalsamfunnet.

Vil du, eller kjenner du noen som kan være en skolefritidsvenn – ta kontakt med: Nord-Karmøy Frivilligsentral IOGT, Silje Sjøen på epost: silje.sjoen@iogt.no eller telefon 906 13 999.

.