Ønsker fortgang i bruken av velferdsteknologi

Rådgiver for velferdsteknologi i Karmøy kommune, Arve U. Rohde, mener at tiden nå er inne til å få fortgang i bruken av teknologiens muligheter.

Karmøy kommunes strategi for velferdsteknologi 2018-2022 er todelt:

  • På den ene siden vil vi oppfordre innbyggerne til å planlegge for eget liv, blant annet ved å utnytte mulighetene som teknologien gir
  • På den andre siden skal velferdsteknologi være et naturlig virkemiddel i kommunens tjenestetilbud.

Planlegge for eget liv

På arrangementet Flonsefri – Kulturkveld med influensavaksine på Solstein 11. november, vil rådgiver for velferdsteknologi informere om lure tiltak som innbyggerne kan gjøre selv. Budskapet er bl.a. “Bestem deg for hvordan du vil bo før andre gjør det”, vær aktiv og sosial.

Det er laget en egen nettside med tips for å kunne bo lengst mulig i egen bolig.


Velferdsteknologi som et naturlig virkemiddel i tjenestene

Karmøy kommune er nå i gang med å nyttegjøre velferdsteknologi i større grad i tjenestene. Det er gjort mye viktig forarbeid, bl.a. innkjøpsavtaler, avklaringer rundt personvern og testing av produkter og rutiner. 

Vea sykehjem byggetrinn 2 har et av landets mest moderne pasientsignalanlegg. Dette installeres nå også ved Kopervik bu- og behandlingsheim og Storesund bu- og behandlingsheim. Hvis pasienten har behov kan det bl.a. utløses alarm ved fall, og når pasienten forlater et rom. Dette vil nå også i en viss grad kunne benyttes hos enkelte hjemmeboende. 

Teknologien er bygget opp for å bidra til økt mestring og privatliv for brukeren. Skal teknologien bli en naturlig del av tjenestetilbudet må teknologi være førstevalget når dette er forsvarlig. For mange brukere vil trygghets- og mestringsteknologiske løsninger faktisk gi et bedre tilbud enn fysisk tilsyn. I  en situasjon med knappe ressurser er det også en viktig effekt at personalressurser kan brukes der behovet er størst. Målet er å kombinere mest mulig effektiv ressursbruk og dekke flest mulig behov. 


Ulike velferdsteknologiske løsninger

Nedenfor vises illustrasjonsbilder av ulike velferdsteknologiske løsninger.

Trygghetsløsninger i hjemmet, medisineringsstøtte og GPS finnes også for salg i butikk, og er mulig å skaffe seg uten at man har fått vedtak fra kommunen.