Fakta om Karmøy

For mange er assosiasjonene til Karmøy knyttet til historie, ikke minst vikingtida. Karmøy, med Karmsundet innenfor, har en rikt dokumentert historie. Veien mot nord, eller Norvegen ble etter hvert ble navnet på landet.

Hos oss finner du et godt bo- og opp­vekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud.

Kommunen har ca 3.200 ansatte.  Kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for «kommunen som vil at du skal lykkes!».

Karmøy kommune er den største kommunen i Nord-Rogaland (som i mange sammenhenger omtales som Haugalandet), et integrert bo- og arbeidsmarked med ca. 100.000 innbyggere, der Haugesund er regionssenteret. Det betyr at de fleste tilbud finnes innenfor egen kommune eller i kort reiseavstand, så som flyplass, høgskole, sykehus, store og varierte arbeidsplasser og et omfattende kulturtilbud.

Karmøy kommune er oppdelt i en tradisjonell trenivåmodell: Rådmannsnivået, etatsnivået og virksomhetsnivået. Tjenestene er delt inn i tre etater: Helse og omsorg, oppvekst og kultur og teknisk, samt rådmannens stab som omfatter økonomi, ikt, personal og plan og strategi. Etatene er delt i avdelinger, mens tjenestene lokalt i hovedsak utføres av «virksomheter» (typisk sykehjem, skoler og barnehager).

Mulighet for bolig

Det er muligheter for boligbygging i alle byene og tettstedene i Karmøy. De fleste tomtene er tilgjengelige gjennom boligutbyggere. Kommunen har et begrenset tilbud om tomter for selvbygging.

I området Kolnes-Skre (på fastlandssida) skal det over tid legges til rette for bygging av ca. 1700 boliger.

Norges første kongesete ved Avaldsnes

Her hadde Harald Hårfagres hovedkongsgård. Avaldsnes er omtalt flere steder i Snorres kongesagaer. Særlig kjent er historien om Asbjørn Selsbane i Olav den Helliges saga. Det ble et dramatisk møte mellom kongen og Solahøvdingen Erling Skjalgson.

På Avaldsnes står i dag Olavskirken som kong Håkon Håkonson lot bygge i 1250. Like inntil kirkeveggen mot nord og hellende inn mot veggen står Norges høyeste bautastein, kjent som Jomfru Marias Synål. Sagnet forteller at den dagen toppen av steinen berører kirkeveggen, inntreffer dommedag. Kanskje er det en snev av sannhet i påstanden om at munkene i senmiddelalderen hogg toppen av bautasteinen?

Karmøy har svært mange fornminner som viser at området har vært sentralt i mange tusen år. Store gravhauger fra bronsealderen, bautasteiner, to vikingskipsfunn – det ene på størrelse med Osebergskipet. Sommeren 2017 startet utgravingene av en nylig oppdaget kongshall fra middelalderen. Det er ruinen av en stor bygning, rundt 51 meter lang og 9 meter bred som har ligget under jorda mellom kirken, gravhaugene og bautaene. En kongsgård bygget rundt 1300, til bruk for kongens prester på Avaldsnes og til kongen selv da han var på besøk. Denne middelalderruinen har ikke tidligere vært kjent i arkeologiske kilder.

«Norges sommerby»

På sørspissen av Karmøy ligger det som NRK Reiseradioen og Sommeråpent i 2004 kåret til “Norges sommerby” – Skudeneshavn. Den har en særegen og vakker trehusbebyggelse fra 1800-tallet. I Visnes, nordøst på øya, ligger de gamle koppergruvene som i sin tid leverte kopperet til Frihetstatuen i New York. I dag framstår stedet som et interessant museums- og rekreasjonsområde.

Gode rekreasjonsmuligheter

Mest attraktiv for turister er kanskje fiske fra småbåt, med utgangspunkt i de mange utleiehyttene. Ellers gir de lyngkledde Karmøyheiene rikelig anledning til mosjon og rekreasjon. Langs sør-vest Karmøy finner en noen av landets flotteste sandstrender.

Innovativt næringsliv

Næringslivet er tradisjonelt knyttet til jordbruk og fiske. Karmøy er og har vært en av de store fiskerikommunene i Norge. Husøy Trafikkhavn er en av de største i Vest-Norge.
Likevel er det industri- og servicenæringene som betyr mest for sysselsettingen i dag. Norsk Hydro, Karmøy Fabrikker er blant landets største produsenter av aluminium. Ellers har kommunen en betydelig mekanisk industri, særlig rettet mot maritim virksomhet og oljevirksomheten. Karmøy har landets eneste gassdistribusjonsselskap med lavtrykksnett for naturgass. Den er i ferd med å erstatte tungolje som energibærer i industrien. Når det gjelder gasstrømmen i de store rørgatesystemene i Nordsjøen mot Kontinentet, så styres dette fra Statoils kontrollsenter på Karmøy, via avanserte satellitter og datamaskiner.

Sju tidligere kommuner

Karmøy besto tidligere av sju kommuner som i 1965 ble slått sammen. En firedel av kommunen utgjøres av «fastlandet» der hver 5. karmøybu bor. Øy og fastland knyttes sammen av Karmsund bru som ble åpnet i 1955, og fra 2013 også det nye tunnel- og veisystemet T-forbindelsen som knytter sammen kommunene Karmøy, Haugesund og Tysvær.

Slik ser det ut her

  • Ta gjerne en titt på kommunens presentasjonsfilm, Opplev Karmøy som du finner på

 

  • Den finnes også engelsk versjon her: