Kommunikasjon

Karmøy kommune skal være åpen og raus i sin kommunikasjon med media og innbyggere, dette er føringer i vedtatt kommunikasjonsstrategi.

Mediene kan kontakte kommunikasjonssjef Margareth Langebro på mala3@karmoy.kommune.no (tlf 40 40 36 50) eller,  kommunikasjonsrådgiver Eivind Jahren på slt@karmoy.kommune.no, (tlf 90 75 74 54).

Kommunikasjonsavdelingen legger til rette for at du enkelt kan finne frem i postlistene. Kommunen åpner flere arkiver for innsyn. Karmøy kommune har som mål om å svare raskt på innsynskrav.

Karmøy kommune ønsker å delta i den offentlige samfunnsdebatten, i hovedsak kommenteres ikke personalsaker i media.

Nyheter og nyhetsbrev

 

Nyheter fra kommunen legges på nettsidene.

Nyheter legges ofte også på kommunens facebook- og instagramside

 

 

Du kan abonnere på kommunens nyhetsbrev, og du kan trygt sitere og referere fra disse.

Kommunevåpen og visuell identitet

Du finner kommunevåpen og visuell identitet på denne siden og vi ber deg være nøyaktig i gjengivelse av disse. Bruk av bilder fra kommunens nettsider må skje med varsomhet. I hovedsak vil medier kunne få låne bilder fra nettet vederlagsfritt., men i noen tilfeller vil vi selv ha lånt inn eller kjøpt bilder som vi ikke kan distribuere videre.

Brevjournal

Karmøy kommune publiserer hver ukedag postlister med oversikt over innkomne brev. Mange dokumenter er åpne. Ønske om innsyn i dokumenter rettes til sentralarkivet i kommunen som sørger for at saksbehandler i løpet av rimelig tid vurderer om dokumentet er offentlig.

Du finner postjournalen her.