Våre verdier

I Karmøy kommune er det viktig at vi er modige, åpne og inkluderende i måten vi leder og jobber sammen på. Dette gjelder for alle, uansett hvilket nivå man jobber på. Vi ønsker at alle som jobber i kommunen føler et sterkt eierskap til disse verdiene og at de praktiseres i vårt daglige arbeid. Disse verdiene skal veilede oss når vi tar beslutninger, velger veier å gå, og i handlingene vi utfører. Dette gjelder både hvordan enkeltledere og medarbeidere gjør jobben sin, og hvordan vi samarbeider som et team.

Ansatte på renovasjon som har det gøy på jobb. Foto  - Klikk for stort bilde

Modig 

Vi er en organisasjon som bygger på demokratiske verdier, hvor vi tåler å bli utfordret og vi tør tenke nytt. Vi tenker langsiktig og våger å prioritere. Hver og en av oss har et personlig ansvar for å sette søkelys på forhold som er problematiske, og å undersøke muligheter for forbedring og utvikling.

Ytringsfrihet står sentralt hos oss.   

 

Inkluderende 

Vi ivaretar mangfoldet i vår organisasjon, og jobber aktivt med å inkludere mennesker med ulik bakgrunn, egenskaper og erfaringer. Vi arbeider for at alle får muligheten til å utvikle sine evner og benytte sine muligheter. Vi ser hverandre som en del av fellesskapet.

Sammen tar vi vare på hverandre.  

 

Åpen 

Vi er en organisasjon hvor åpenhet skal prege alle ledd. Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med kommunens virksomhet. Informasjon skal være lett tilgjengelig, og vi jobber for at beslutningsprosesser skal være både forutsigbare og gjennomsiktige.

Gjennom åpenhet skaper vi tillit til vårt arbeid.